Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2007

Εφηβεία,Κατάθλιψη και Απόπειρες Αυτοκτονίας

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Παναγιώτης Γιαβρίμης, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου Γεώργιος Φρέρης, Διευθυντής Παιδοψυχιατρικής Βοστανείου Νοσοκομείου Μυτιλήνης Αγνή Βίκη, Ψυχολόγος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Απόπειρα αυτοκτονίας Ο Οργανισμός Παγκόσμιας Υγείας (World Health Organization) το 2001, αναγνώρισε την αυτοκτονία ως μία από τις κύριας αιτίες θανάτου εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Η σοβαρότητα του προβλήματος γίνεται φυσικά εντονότερη αν ληφθούν υπόψη ο αυτοκτονικός ιδεασμός και οι 'αποτυχημένες απόπειρες αυτοκτονίας. Ποικίλες έρευνες σχετικά με την απόπειρα αυτοκτονίας έχουν διεξαχθεί, εξαιτίας του ότι αποτελεί συχνό φαινόμενο. Μια πληθώρα από πιθανούς παράγοντες που θέτουν το νεαρό άτομο σε κίνδυνο, αλλά και προστατευτικοί παράγοντες, έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης. Οι κύριοι παράγοντες που ερευνώνται συνήθως αφορούν δημογραφικά, προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την πιθανότητα ανάπτυξης αυτοκτονικών σκέψεω

Ψυχικές δυσκολίες και ψυχικές διαταραχές σε παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες: μορφές, χαρακτηριστικά και μοντέλα παρέμβασης

Ηλίας Ε. Κουρκούτας Επικ. Καθηγητής Παν/μιο Κρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ζήτημα των ψυχικών διαταραχών (συναισθηματικών και συμπεριφορικών) στα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και αναπτυξιακές διαταραχές δεν έχει τεθεί στη Ελλάδα με συστηματικό και ερευνητικό τρόπο. Η διεθνής εμπειρία και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα έχουν αναδείξει το ζήτημα της ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, σε αυτές τις ομάδες παιδιών, ως κυρίαρχο, σε σχέση με την ισορροπημένη κοινωνικοποίηση και την πλήρη ένταξη τους σε σχολικό και κοινωνικό επίπεδο. Στην παρούσα εργασία αναλύονται διεξοδικά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ταυτοποίηση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και δυναμική των ψυχικών διαταραχών σε παιδιά με ιδιαίτερες δυσλειτουργίες, καθώς και ζητήματα που αφορούν την προβληματική της προσέγγισης αυτών των διαταραχών, και σε επιστημολογικό επίπεδο, και σε επίπεδο παρέμβασης. Επιπλέον δίδονται κλινικά παραδείγματα και ερευνητικά δεδομένα, όπως και στοιχεία πάνω σε συγκεκριμένες διαταρακτι