Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2009

Εικονική Πραγματικότητα

Εικονική Πραγματικότητα και Ψυχολογία του Διαδικτύου Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογία Πανεπιστημίου Αιγαίου Η επικοινωνία στο διαδίκτυο έχει τόσο πολλές ιδιαιτερότητες, που μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια διαφορετική διάστασή της με ποιοτικά, αλλά και ποιοτικά κριτήρια. Όσο πολύπλοκο κι αν είναι το πολυμεσικό περιβάλλον ενός παιχνιδιού, μιας διαδικτυακής κοινότητας, μιας ομάδας συζήτησης με βίντεο κλπ και παρά τα πολύπλοκα γραφικά, αυτό που μεταβάλλεται καθοριστικά είναι η μη λεκτική επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος. Η έμφαση δίνεται κυρίως στο γραπτό λόγο, με τις διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, που αυτό συνεπάγεται. Τα χτυπήματα στον ώμο, η βόλτα με το φίλο, οι εκφράσεις του προσώπου, η στάση του κορμιού,η όσφρηση, η αφή, ακόμα και η γεύση χάνουν το σημαντικό ρόλο, που έχουν στην πραγματική ζωή. Η ιδιοτυπία αυτή παρέχει στους συνομιλητές να παρουσιάσουν ένα μόνο μέρος της πραγματικής τους ταυτότητας, να παραμείνου

Ελληνικά ΜΜΕ: Πανελλήνια έρευνα για τις στάσεις απέναντι στη σύγχρονη Δημοσιογραφία

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000247047 StartFragment:0000000461 EndFragment:0000247030 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2008 το Α και Γ έτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Ευστρατίου Παπάνη διενήργησε πανελλαδική εμπειρική έρευνα για την άποψη των πολιτών σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ σήμερα. Χορηγήθηκαν 850 ερωτηματολόγια (σχεδιασμένα από τους φοιτητές) εκ των οποίων έγκυρα ήταν τα 689. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφονται παρακάτω. Δείγμα Έρευνας φύλο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρα Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό Έγκυρα Άνδρας 351 50,9 50,9 50,9 Γυναίκα 338 49,1 49,1