Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2008

Στρατηγικές εκμάθησης ξένης γλώσσας

Δρ Αλέξανδρος Παπάνης, ΕΕΔΙΠ Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης Στρατηγικές Εκμάθησης : τα βήματα, ο σχεδιασμός, οι συνειδητές συμπεριφορές που ακολουθούνται από τους μαθητές, προκειμένου να αυξήσουν τη μάθησή τους, να λύσουν ένα πρόβλημα, να επιτύχουν ένα στόχο. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να προέρχονται από έμφυτους μηχανισμούς και βοηθάνε τους μαθητές να επιλύσουν τα διάφορα γλωσσικά προβλήματα που παρουσιάζονται (Σφυρόερα & Παπαδοπούλου, 2002).   Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στρατηγικών εκμάθησης ( Cook , 1993) είναι παρατηρήσιμες (περισσότερο οι γνωστικές και οι κοινωνικο-συναισθηματικές και λιγότερο οι     μεταγνωστικές που αναφέρονται σε εσωτερικές, ως επί το πλείστον, διεργασίες) είναι συνειδητές   μπορούν να διδαχθούν είναι ευπροσάρμοστες Βασικά Συμπεράσματα από Προηγούμενες Έρευνες Wong - Fillmore (1976) Κατέγραψε τρεις κοινωνικές και πέντε γνωστικές στρατηγικές εκμάθησης                             ( Κοινωνικές : συμμετοχή σε ομάδα, εντύ

Πρόσκληση σε Συνέδριο στη Μυτιλήνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σας γνωστοποιούμε ότι το περιοδικό ‘Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία’ διοργανώνει, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου Ή Θεομήτωρ’, συνέδριο με θέμα ‘Στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας’ στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2008 στη Μυτιλήνη. Οι θεματικές του συνεδρίου θα άπτονται της ειδικής αγωγής, της έρευνας για την κοινωνική πρόνοια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, για την παιδαγωγική ευάλωτων ομάδων, για τη μετανάστευση, για την κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την αποασυλοποίηση, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη,τις νέες τεχνολογίες, το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, για το μέλλον του κράτους πρόνοιας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό ειδικών ομάδων πληθυσμού και τη συμβουλευτική παρέμβαση σε φοιτητές, ανέργους κλπ. Επιλεγμένες εισηγήσεις, μετά από κρίση, θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος του επιστημονικού

Εργασιακή αποκατάσταση των αναπήρων

Επιμέλεια:  Αγνή Βίκη,Δρ Γενικής Πειραματικής Ψυχολογίας Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου  Πολλές προκαταλήψεις, που συνδέονται με την εργασιακή αποκατάσταση των αναπήρων, αποτελούν απόηχο μιας πεπαλαιωμένης αντίληψης ότι το σωματικό σθένος καθορίζει την παραγωγική αποτελεσματικότητα και ότι η εργασία επιτελείται σε συγκεκριμένους χώρους (εργοστάσια, γραφεία, επιχειρήσεις κ.λπ.). Η αλήθεια είναι ότι το βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής μετάλλαξε κατά τον 20 ο αιώνα τη φύση της εργασίας και οδήγησε στην τυποποίηση ή αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η μετέπειτα επανάσταση της πληροφορίας, αλλά και οι παγκοσμιοποιημένες ανταγωνιστικές συνθήκες επέβαλαν έναν ακόμη πιο ευέλικτο τρόπο αντίληψης της απασχόλησης. Στα προηγμένα κράτη ο χώρος και ο χρόνος της εργασίας χάνουν τη σπουδαιότητά τους, η εκπαίδευση και κατάρτιση ακολουθεί ή προπαρασκευάζει παρόμοιες ατραπούς και η αξιολόγηση της επιτυχίας δεν προσμετράται αποκλειστικά βάσει των παραγόμενων αγαθώ