Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2008

Ατυχήματα στο σχολείο και Αγωγή Υγείας

Κατερίνα Μπαλάσα και Φλώρα Τσαπάλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η αγωγή υγείας αποτελεί μια παράλληλη εκπαιδευτική δραστηριότητα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχολείο, το μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τους γονείς και την κοινωνία. Αποτελεί μία διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και δίνει τη δυνατότητα μάθησης και ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν και επηρεάζουν την υγεία. Η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής της υγείας στο σχολείο, συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της σχολικής ζωής, ενισχύοντας την ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών, ενώ συγχρόνως περιορίζει την εμφάνιση ψυχικών και σωματικών διαταραχών. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι και η κοινωνική ευεξία και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας . Η αγωγή υγείας απευθύνεται στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων, ανεξάρτητα από το κοινωνικο-οικονομικό και πνευματικό επίπεδο των γονέων τους και επιδιώκει να αναπτύξει θετικές συνήθειες για την υγεία τους. Προάγει την προσωπική, οικογενειακή και κοι

Η εναρκτήρια συνάντηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

Αλέξανδρος Παπάνης, ΕΕΔΙΠ, Πολυτεχνείο Θράκης Εισαγωγή Δεν θα ήταν υπερβολή εάν υποστηρίζαμε ότι η εναρκτήρια συνάντηση αποτελεί το κλειδί για ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθεί στη συνέχεια. Με αυτό το κλειδί ο εκπαιδευτής ξεκλειδώνει τόσο το νου όσο και το συναίσθημα των συμμετεχόντων, ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα που θα τους βοηθήσει και θα τους υποστηρίξει στην όλη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτή την πρώτη συνάντηση επιδιώκεται να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη προς τον εκπαιδευτή, η συνεργασία μεταξύ τους, να παραμεληθούν οι φόβοι, οι ενοχές και οι τυχόν ανησυχίες, να καλλιεργηθεί η ενεργητική συμμετοχή τους και να πληροφορηθούν για το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει. 1. Σχεδιασμός Εναρκτήριας Συνάντησης Σύμφωνα με τους Eitington J (1996), Silberman M (1998) και Noye D-Piveteau J (2002) ένας σωστός και πετυχημένος σχεδιασμός μια εναρκτήριας συνάντησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: i. Αυτοπαρουσίαση του εκπαιδευτή ii. Παρουσίαση των εκπαιδ