Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2011

Η επικοινωνία ως γενεσιουργό αίτιο των κοινωνικών συστημάτων. Μια αναφορά στο Luhmann

 Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Κατά το Luhmann η επικοινωνία είναι μια αυτοποιητική διαδικασία, που αναπαράγει τα κοινωνικά συστήματα και επομένως οποιονδήποτε αλλαγή σε αυτή, στις δυνατότητές της, αλλά και στα μέσα που την καθιστούν εφικτή, συνεπάγεται κοινωνική μεταβολή. Σύμφωνα με την αντίληψή του, για παράδειγμα, το διαδίκτυο δεν είναι απλά μέσο επικοινωνίας, αλλά δυνατότητα μετασχηματισμού. Ακόμα και η άρνηση της είναι προσπάθεια επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι η βασική δομή του κοινωνικού γίγνεσθαι και χωρίς την ύπαρξή της δεν θα ήταν δυνατό να υφίσταται η κοινωνία. Επομένως, η κοινωνία δεν είναι το αποτέλεσμα μιας συμφωνίας μεταξύ των ανθρώπων ή μια ηθική ενότητα και μια λογική συνεπαγωγή. Οφείλει την οντολογική της ταυτότητα στην επικοινωνία και για το λόγο αυτό μεταλλάσσεται ανάλογα με τα επικοινωνιακά σχήματα και κώδικες. Κάθε κοινωνική δραστηριότητα, πχ η οικονομική, δεν μπορεί να εξεταστεί ξεχωριστά, παρά μό

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Συμβουλευτική

Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Συμβουλευτική Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου   Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου και Επικοινωνία, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2011 Η διαπραγμάτευση είναι μια διαδικασία, που αφορά κάθε σύμβουλο, αλλά και οποιονδήποτε επιθυμεί να διαβουλευθεί με άλλους, όχι για να τους πείσει ή να παραθέσει ατράνταχτα επιχειρήματα με σκοπό τη συντριβή τους, αλλά για να τους δώσει τα κίνητρα να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων. Οι εμπλεκόμενοι στη διαλεκτική διαδικασία πρέπει να αισθάνονται πλήρως ευχαριστημένοι, ειδάλλως η διαπραγμάτευση θα αποτύχει μακροπρόθεσμα. Το παράδοξο είναι ότι στη χώρα, που γράφτηκαν οι πλατωνικοί διάλογοι, η διαπραγμάτευση είναι άγνωστη έννοια ή συνώνυμη μιας κατάστασης, όπου κερδίζει η μία μόνο πλευρά. Η διαπραγμάτευση είναι μία σειρά από τεχνικές, που μπορούν να διδαχτούν, αν και οι περισσότεροι νομίζουν ότι αφορά χάρισμα. Για την ακρίβεια ο σημαντικότερος παράγοντας θετικής έκβασης ε

Η επικοινωνία και η διαχείριση της σύγκρουσης στα πλαίσια της οικογένειας

Εικόνα
Η επικοινωνία και η διαχείριση της σύγκρουσης στα πλαίσια της οικογένειας Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου  Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου και Επικοινωνία, Εκδόσεις Κυριακίδη, 2011 Η επικοινωνία στην οικογένεια Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία μεταβολή στην οικογένεια, η οποία αντικατοπτρίζεται ακόμα και στους ορισμούς της. Τα δομικά μοντέλα, που θεωρούσαν ότι πρόκειται για ένα άθροισμα ατόμων με βιολογικές, νομικές και οικονομικές σχέσεις αντικαταστάθηκαν από τα σχεσιοδυναμικά, τα οποία πρεσβεύουν ότι η οικογένεια αναφέρεται σε ένα σύστημα με ιστορικότητα και μέλλον, που δίνει έμφαση στην ομαδική και ατομική ταυτότητα και στις φανερές ή λανθάνουσες δυναμικές. Με βάση τον τελευταίο ορισμό, τα όρια της οικογένειας επεκτείνονται και μπορούν να περιλάβουν διάφορους τύπους, όπως η μονογονεϊκότητα, οι οικογένειες ομοφυλοφίλων κλπ. Η ελληνική κοινωνία που ακροβατεί μεταξύ των κλασικών θεσμών και της μετανεωτερικότητας επιχειρεί απ