Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

Εικόνα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ISO 9001) Μυτιλήνη, 20/04/2010 Θέμα: Επείγουσα ενημέρωση Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιδιώκοντας την περαιτέρω συνεργασία με τους καταρτιζόμενους, που παρακολουθούν τα σεμινάρια Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, διοργανώνει σεμινάρια Συμβουλευτικής- Διαχείρισης κρίσεων - Ψυχομετρίας, διάρκειας 300 ωρών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Τα σεμινάρια αυτά θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα και προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους ήδη καταρτιζόμενους στα σεμινάρια. Θα διεξάγονται από Σεπτέμβριο 2010 μέχρι Ιούνιο 2011, ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στις κάτωθι πόλεις: Αθήνα, Άρτα, Βέροια, Ηράκλειο, Λάρισα, Μυτιλήνη, Ξάνθη, Πάτρα και Χανιά. Στα σεμινάρια αυτά μπορούν να λάβουν μέρος και ενδιαφερόμενοι Εκπαιδευτικοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι και άλλες ειδικότητες με κόστος συμμετοχής 1000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση θα δημιουργηθούν δύο τμήματα σε κάθε πόλη, ένα

Τα ψυχολογικά αίτια της τρομοκρατίας

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αν και η τρομοκρατία αποδίδεται κυρίως σε πολιτικούς, θρησκευτικούς και εθνικιστικούς λόγους, οι κοινωνικοί επιστήμονες από καιρό έχουν διαπιστώσει ότι η ιδεολογία δεν αποτελεί το μοναδικό κίνητρο της αποτρόπαιας πράξης και σίγουρα δεν είναι το σπουδαιότερο. Θα λέγαμε ότι περισσότερο δρα ως απενοχοποιητικό στοιχείο, ως μια πρόφαση για να εξιδανικευτούν τα προσωπικά κίνητρα, που κρύβονται πίσω από όλα αυτά. Η φτώχεια και η κοινωνική ανισότητα, το ιστορικό βίας σε μια κοινωνία, η αποτυχία των ειρηνευτικών προσπαθειών ή η έλλειψη κοινωνικού διαλόγου, ο ταξικός και φυλετικός διαχωρισμός, τα θρησκευτικά πάθη δεν μπορούν αποκομμένα να ερμηνεύσουν το προφίλ του τρομοκράτη και τις δυνάμεις που τον οδηγούν στο να δράσει περιθωριακά και ενάντια προς μια μια κοινωνική πραγματικότητα. Κάθε ιδεολόγημα θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για μια τρομοκρατική πράξη: το περιβάλλον, τα δικαιώματα των ζώων, ο πόλεμος για το νερό

Δεοντολογία Έρευνας στο διαδίκτυο

Δεοντολογία Έρευνας στο διαδίκτυο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αικατερίνη Μπαλάσα, Κοινωνιολόγος Το απέραντο σύνολο των κοινωνικών και συμπεριφοριστικών πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο το έχει μετατρέψει σε πρωταρχικό στόχο κάθε ερευνητή που επιθυμεί να μελετήσει ανθρώπινες συμπεριφορές και αλληλεπιδράσεις. Η συλλογή των πληροφοριών γίνεται εύκολη υπόθεση, αφού η χρήση του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα ευρεία στο γενικό πληθυσμό. Κατά συνέπεια, διασφαλίζει τις βασικές αρχές αντιπροσωπευτικότητας και τυχαιότητας του δείγματος, ενώ συγχρόνως εξασφαλίζει το ίδιο αποτέλεσμα με σχετικά χαμηλό κόστος και λιγότερο χρόνο. Έτσι εξηγείται ο αυξανόμενος αριθμός ερευνών που λαμβάνει χώρα μέσω της χρήσης διαδικτύου και η εφαρμογή νέων ερευνητικών εργαλείων. Ως πληροφορία ορίζεται οποιοδήποτε στοιχείο ή δεδομένο, το οποίο περιέχει και μεταδίδει μία γνώση με τη βοήθεια του λόγου, της εικόνας, του ήχου και των συμβόλων (Μπώκος, 2001). Οποιοδ

Άτομα με αναπηρία και διαδίκτυο

Άτομα με αναπηρία και διαδίκτυο Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Κατερίνα Μπαλάσα, Κοινωνιολόγος Ο όρος αναπηρία είναι ένας όρος με ποικίλες ερμηνείες, που πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση. Ωστόσο κανένας ορισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα σωστός ή λάθος. Γενικότερα, η αναπηρία θεωρείται μία κατάσταση που είτε υπάρχει εκ γενετής είτε είναι επίκτητη. Πρόκειται για μία λειτουργική δυσλειτουργία που δημιουργεί εμπόδια στη ζωή ενός ατόμου. Η αναπηρία είναι η συνέπεια μία μειονεξίας, μίας βλάβης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αναπηρία αποτελείται από τρία αλληλένδετα μέρη, τη βλάβη, την αναπηρία και τη μειονεξία. Ένα βελτιωμένος ορισμός προσθέτει τρεις επιπλέον διαστάσεις, τις σωματικές δομές και λειτουργίες, την ατομική δραστηριότητα και την συμμετοχή στη κοινωνία. Είναι δηλαδή μία διάσταση ανάμεσα στους ατομικούς και τους κοινωνικούς- περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα με το ιατρικό μοντέλο, η αναπηρία γίνεται α