Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2008

Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Αλέξανδρος Παπάνης, ΕΕΔΙΠ, Πολυτεχνείο Θράκης Εισαγωγή Οι Jackson L & Caffarella R (1994) στο βιβλίο τους “Εμπειρική Μάθηση: μια νέα Προσέγγιση” αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής εκπαίδευσης ενηλίκων υπογραμμίζουν ότι για να μπορέσει ο εκπαιδευτής να ανταποκριθεί επιτυχώς στο ρόλο του καταφεύγει σε ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών που του επιτρέπουν αφενός μεν να προκαλέσει τις κατάλληλες μαθησιακές εμπειρίες στους εκπαιδευομένους, αφετέρου δε να ενισχύσει την αλληλεπίδραση τους. Συνεπικουρικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια παίζουν αναμφίβολα οι στρατηγικές που υιοθετεί, τα εποπτικά μέσα, ακόμη και η ίδια η διάταξη της αίθουσας. Κυρίως Θέμα Κατά τον Silberman (1998, σελ.13) η επιλογή του περιεχομένου της διδασκαλίας αποδεικνύεται καθοριστική για την επιτυχία ή όχι της μάθησης. Έτσι, η πρώτη μικροδιδασκαλία έχει ως θέμα τη γλώσσα του σώματος και τα μηνύματα που αυτό εκπέμπει για τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας στο ευρύτερο περιβάλλον, ενώ η δεύτερη τα κλάσμ

Το διαπολιτισμικό σχολείο στη Λέσβο

Βλαδίμηρος Ιασωνίδης και Ελπίδα Γιαννακού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου H πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινωνίας, ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης πολλών διαφορετικών πολιτισμών, οδήγησε στη δημιουργία φαινομένων, όπως ο κοινωνικός ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο εθνοκεντρισμός, η κοινωνική αδικία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Οι διαδικασίες μέσω των οποίων οι μειονοτικές ομάδες οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό είναι πολλές και υφίστανται και στην εκπαίδευση .Το σχολείο μπορεί να λειτουργήσει αφενός ως ένας ισχυρός μηχανισμός κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς μπορεί έμμεσα να αποκλείσει μειονότητες από την εκπαιδευτική διαδικασία και αφετέρου ως ένας παράγοντας κοινωνικής και πολιτισμικής ένταξης παιδιών, ειδικών ομάδων και μειονοτήτων. Η εκπαίδευση στο πλουραλιστικό σχολείο θα πρέπει να έχει διαπολιτισμικό χαρακτήρα, να διέπεται από την αρχή της ισότητας των πολιτισμών, να αποσκοπεί στην ισότητα ευκαιριών για όλους, να τίθεται κατά των κοινωνικών, γλωσσικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών διακρίσε

Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συλληφθέντων για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών στο νομό Λέσβου

Κωνσταντίνος Πέτρου Οι χρήστες τοξικών ουσιών είναι άτομα με διαταραγμένη συναισθηματική λειτουργία, με αξεπέραστα προβλήματα στην ανθρώπινη επικοινωνία και σχέση και με ανεκπλήρωτες συναισθηματικές ανάγκες, που στις περισσότερες φορές ανάγονται στα παιδικά τους χρόνια. Η προσφυγή στη λήψη κάποιας ναρκωτικής ουσίας, συνηθέστατα σκληρής (π.χ. ηρωίνης), θεωρείται ως «αυτοθεραπεία», που με την αναλγητική της δράση επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ακόμα και σε ψυχικό επίπεδο (Τσαρούχας 1997). Η έλλειψη αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης προς τον ίδιο του τον εαυτό και προς τους άλλους, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά ενός τοξικομανή. Παρότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι ο τοξικομανής είναι άτομο που κατακτά τον εύκολο ευδαιμονισμό, ωστόσο ο ίδιος είναι άτομο που δεν ευχαριστιέται με τίποτα στη ζωή του. Η χρήση των ναρκωτικών αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ποιο είναι όμως το προφίλ των συλληφθέντων για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών στη Λέσβο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα δ

Επιστημονικό Περιοδικό : 'Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία'

Ανοικτή επιστολή Διευθυντή έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία» Μυτιλήνη 8 Μαρτίου 2008 Αξιότιμε Συνάδελφε,-ισσα Με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία». Σκοπός του είναι η ενίσχυση της επιστημονικής αναζήτησης, της ερευνητικής γνώσης και του κριτικού λόγου καθώς και η διασύνδεση των σύγχρονων πορισμάτων στα γνωστικά πεδία της Κοινωνιολογίας, της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής Υγείας. Ο διεπιστημονικός προσανατολισμός του περιοδικού, που αποτελεί σύγχρονο επιστημολογικό αίτημα, προφυλάσσει από τη μονομέρεια και αποτυπώνει με το βέλτιστο τρόπο την κοινωνική μεταβολή, τις εκπαιδευτικές αναγκαιότητες και τις ψυχολογικές παραμέτρους σε μια εξελισσόμενη κοινωνία. Γίνεται προσπάθεια προκειμένου το περιοδικό να κρατηθεί σε ένα υψηλό επίπεδο ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της επιστημονικής κοινότητας, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εκπτώσεις στη