Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2009

Νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Προκήρυξη Μυτιλήνη, 11/11/2009 Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκηρύσσουν πρόγραμμα "Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή", 410 ωρών στις πόλεις : Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, Αγρίνιο, Άρτα, Βέροια, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πάτρα. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , καθώς και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές για άτομα με αναπηρία . Κάθε τμήμα εκπαίδευσης μπορεί να απαρτίζεται το λιγότερο από 50 επιμορφούμενους. Η διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2009 έως το Νοέμβριο του 2010. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 2.000 ευρώ , τα οποία προκαταβάλλονται. Η αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : seapa@aigaion.org και