Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούλιος, 2009

Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Μυτιλήνη, 09/07/2009 Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσουν πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 410 ωρών στις πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Ξάνθη και Μυτιλήνη. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία. Κάθε τμήμα μπορεί να απαρτίζεται από 60 καταρτιζόμενους το μέγιστο και 50 το ελάχιστο. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν συνέντευξης, η οποία θα διενεργηθεί από τις 18 έως 31 Αυγούστου. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από το Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 2000 ευρώ, τα οποία προκαταβάλλονται. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα