Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2019

Αντικείμενα Αιχμής για συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας 

Ειδική Αγωγή, Μέθοδος Teacch και Αυτισμός,, Συμβουλευτική, Οικογενειακή θεραπεία, Κλινική Ψυχολογία 
Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, Εκπαιδευτικό Coaching, Δραματοθεραπεία και Ψυχόδραμα, Επικαιροποίηση γνώσεων στην Κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία της Υγείας, Πιστοποίηση στη Συμβουλευτική, στο Coaching, στο Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό, Διαχείριση Σχολικής Τάξης.

15 γνωστικά πεδία και πιστοποιήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

Οι εγγραφές άρχισαν 

1.EΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες
https://bit.ly/2D1Himy

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=224

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

———
2.ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2M8Pg09

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=208

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
——-

3.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ - Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πληροφορίες:
 https://bit.ly/2VJYLHw
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=223

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

———

4.OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2QyEpgh

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=214

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

———-
5.ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Πληροφορίες:

https://bit.ly/2D2ND0T

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=212

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
————

6.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2Ca9sKk

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=227

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
——-

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ COACHING

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Πληροφορίες
https://bit.ly/2VHMQdd

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=225

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
———-

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ

Πληροφορίες 
https://bit.ly/2TDLqys 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=211

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
———

9. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2M0qyia

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=226

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

———

10.ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2FmsrEF

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=221
Τηλ πληροφοριών: 2251036520
———

11. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2M11qrD

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=230

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
———-

12.EΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ (6μηνο)

Πληροφορίες 
https://bit.ly/2slElHc

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=220

Τηλ πληροφοριών: 2251036520
———

13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ (τρίμηνο)

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2D2X1Sd

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 

https://www.ru.aegean.gr/epos?id=218

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

———

14. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  ΣΤΟ COACHING ΚΑΙ ΤΟ EXECUTIVE COACHING AND MANAGEMENT (τρίμηνο)

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2QDpwcy

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=216

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

———-

15. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (τρίμηνο)

Πληροφορίες:
https://bit.ly/2FprUll

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020

Σύνδεσμος αιτήσεων: 
https://www.ru.aegean.gr/epos?id=217

Τηλ πληροφοριών: 2251036520

——-

Επαγγελματικά Προγράμματα 2019-2020 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύνδεσμος Προκηρύξεων:
http://bit.ly/2GX7y5y

Οι εγγραφές άρχισαν 

Τηλ. 22510-36520

Και με ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης (ecvet)

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου