Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

Λίστες Βασικών Δεξιοτήτων για Ειδικά Παιδιά

Από το βιβλίο 'Ειδική Αγωγή, Επαγγελματικός Προσανατολισμός των Ατόμων με Αναπηρίες και Αποασυλοποίηση' των Ευστρατίου Παπάνη, Αγνής Βίκη και Παναγιώτη Γιαβρίμη, Μυτιλήνη 2007

Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά Λίστες Βασικών Δεξιοτήτων.
Στην αριστερή πλευρά είναι γραμμένοι οι διδακτικοί στόχοι τους οποίους πρέπει ο μαθητής να έχει κατακτήσει στην κάθε περιοχή. Στη δεξιά πλευρά υπάρχουν στήλες με τους αριθμούς 1=Καθόλου, 2=Λίγο, 3=Πολύ και ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά (κάρτες, εικόνες κ.λπ.), αξιολογεί τις δεξιότητες του παιδιού και σημειώνει στην ανάλογη στήλη το επίπεδο της ικανότητάς του για κάθε ένα διδακτικό στόχο.

ΛΙΣΤΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ Καθόλου Λίγο Πολύ
Διαβάζει τα φωνήεντα, όταν τα βλέπει;
Βρίσκει τα φωνήεντα, όταν τα ακούει;
Αντιστοιχίζει τα φωνήεντα, μικρό-κεφαλαίο;
Διαβάζει τα σύμφωνα, όταν τα βλέπει;
Βρίσκει τα σύμφωνα, όταν τα ακούει;
Αντιστοιχίζει τα σύμφωνα, μικρό-κεφαλαίο;
ΣΥΛΛΑΒΕΣ Καθόλου Λίγο Πολύ
Διαβάζει απλές συλλαβές (σύμφωνο-φωνήεν);
Βρίσκει απλή συλλαβή (σύμφωνο-φωνήεν) όταν την ακούει;
Διαβάζει απλή συλλαβή (φωνήεν-σύμφωνο);
Βρίσκει απλή συλλαβή (φωνήεν-σύμφωνο) όταν την ακούει;
ΛΕΞΕΙΣ Καθόλου Λίγο Πολύ
Διαβάζει απλή δισύλλαβη λέξη;
Βρίσκει απλή δισύλλαβη λέξη, όταν την ακούει;
Διαβάζει απλή τρισύλλαβη λέξη;
Βρίσκει απλή τρισύλλαβη λέξη, όταν την ακούει;
Διαβάζει απλή πολυσύλλαβη λέξη;
Βρίσκει απλή πολυσύλλαβη λέξη, όταν την ακούει;
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Καθόλου Λίγο Πολύ
Διαβάζει και κατανοεί πρόταση δύο απλών λέξεων;
Διαβάζει και κατανοεί πρόταση με τους βασικούς όρους (ρήμα-υποκείμενο-αντικείμενο);
Διαβάζει και κατανοεί πρόταση επαυξημένη;
Διαβάζει και κατανοεί σύνθετη πρόταση;
Διαβάζει κείμενο τριών-πέντε προτάσεων, τηρώντας τα σημεία στίξης;
Κατανοεί και αποδίδει το περιεχόμενο κειμένου 3-5 προτάσεων, όταν το ακούει (με ερωτήσεις ή και με ρέουσα διήγηση);
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Καθόλου Λίγο Πολύ
Λέει τους αριθμούς μέχρι το 5, όταν τους βλέπει;
Δείχνει τους αριθμούς μέχρι το 5, όταν τους ακούει;
Γράφει τους αριθμούς μέχρι το 5, όταν του ζητείται;
Δίνει ομάδα 5 αντικειμένων όταν του ζητηθεί;
Αναγνωρίζει το μεγαλύτερο ή το μικρότερο από αριθμούς μέχρι το 5;
Προσθέτει τους αριθμούς μέχρι το 5 με βοηθήματα; (δάκτυλα, αντικείμενα)
Προσθέτει αριθμούς μέχρι το 5, χωρίς βοηθήματα;
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 5, με βοηθήματα;
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 5, χωρίς βοηθήματα;
Έχει την έννοια των αριθμών μέχρι το 10;
Μετρά μέχρι το 10;
Λέει τους αριθμούς μέχρι το 10, όταν τους βλέπει;
Δείχνει τους αριθμούς μέχρι το 10, όταν τους ακούει;
Γράφει τους αριθμούς μέχρι το 10, όταν του ζητείται;
Προσθέτει αριθμούς μέχρι το 10, χωρίς βοηθήματα;
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 10, με βοηθήματα;
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 10, χωρίς βοηθήματα;
Εκτελεί αριθμητική πρόταση πολ/σμού μέχρι το 10 με βοηθήματα;
Εκτελεί αριθμητική πρόταση πολ/σμού μέχρι το 10 χωρίς βοηθήματα;
Εκτελεί αριθμητική πρόταση πολ/σμού μέχρι το 10 από μνήμης;
Σχηματίζει από σετ αντικειμένων μέχρι το 10, δυάδες;
Διαιρεί αριθμούς ως το 10, χωρίς υπόλοιπο;
Προσθέτει αριθμούς μέχρι το 100;
Αφαιρεί αριθμούς μέχρι το 100;
Πολλαπλασιάζει αριθμούς μέχρι το 100;
Διαιρεί αριθμούς μέχρι το 100;
Λύνει απλά προβλήματα:
α) πρόσθεσης;
β) αφαίρεσης;
γ) πολ/σμού;
δ) διαίρεσης;
ε) δύο ή περισσοτέρων πράξεων;

Δεν υπάρχουν σχόλια: