Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2007

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗ

Φρέρης Γεώργιος1, Κουρέλλα Όλγα2

1. Παιδοψυχίατρος Μ.Sc, Eπιμελητής Α΄, Γ.Ν. Μυτιλήνης, υπεύθυνος «Παιδοψυχιατρικού», τ. υπεύθυνος Μ.Ε.Π.-Π.Ν.Α. 2001-2003, τ. μέλος ομάδας Επικοινωνίας Π.Ν.Α., Ιδρυτικό μέλος Δικτύου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών, Ιδρυτικό μέλος του σωματείου Φίλων του Π.Ν.Α. «Ηλιοτρόπιο».
2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Ψυχικής Υγείας Π.Ν.Α.


«… το να πράττει ο καθένας το καλύτερο,
όντας πριν από όλους ο ίδιος κριτής των πράξεών του
και η προσπάθεια διαρκώς να γίνει καλύτερος,
είναι οι βασικές αρχές του επαγγελματισμού
και η ποιότητα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ηθικές αξίες,
που έχουν να κάνουν με την παραδοχή της υπευθυνότητας μας απέναντι στους άλλους
και τη διαρκή διάθεση για ουσιαστική προσφορά.»

Avedis Donabedian


• Η υλοποίηση Μονάδων Ψυχικής Υγείας για το Παιδί και τον έφηβο γνωρίζει μια βραδύτατη ανάπτυξη, σε σχέση με εκείνες που αφορούν την ψυχιατρική ενηλίκων, παρόλο την υποστήριξη που παρέχεται τόσο οικονομικά μέσα από τα Κοινοτικά Προγράμματα στήριξης, όσο και μέσα από τις θέσεις και αποφάσεις του Υ.Υ.Κ.Α.


Α. ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ «ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ» ΣΤΟ Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ


1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

• Το «Παιδοψυχιατρικό» του Γεν. Νοσ. Μυτιλήνης ουσιαστικά ξεκινάει την λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2005, μετά από πολιτική και κοινωνική πίεση πολλών ετών κυρίως από γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και με χρηματοδότηση που στηρίζεται στο Γ΄ ΚΠΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006, Άξονας Προτεραιότητας 2, «Ψυχική Υγεία» .

• Ο Νομός Λέσβου (Μυτιλήνη και Λήμνος) μπορούν να θεωρηθούν «τομεοποιημένη» περιοχή έχοντας 109.118 κατοίκους εκ των οποίων οι 24.008 είναι παιδιά και έφηβοι ηλικίας από 0-19 ετών.

• Οι ανωτέρω αριθμοί, βάση του Π.Ο.Υ. πληρούν τα κριτήρια για την ανάπτυξη πλήρως ανεπτυγμένων Παιδοψυχιατρικών δομών και υποδομών καθώς και την ανάπτυξη Πλήρους Παιδοψυχιατρικής διεπιστημονικής Ομάδας (ανά 12.000 παιδιά).


2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 1ΟΥ
10ΜΗΝΟΥ 2005 «ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ» ΓΕΝ. ΝΟΣ.
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»


• Εξετάστηκαν 168 περιπτώσεις παιδιών και εφήβων στο πρώτο 10μηνο λειτουργίας του 2005. Υπήρξε μια πολύπλευρη θεραπευτική αντιμετώπιση. (Πίνακας 1,2)
• Δημιουργήθηκε ο πυρήνας της Παιδοψυχιατρικής Ομάδας.
• Είναι σε διαδικασία εξέλιξης, που να βασίζεται στις αρχές της κοινοτικής Παιδοψυχιατρικής, η ανάπτυξη ενός κοινοτικού «Δικτύου» συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων της Μυτιλήνης (Κ.Δ.Α.Υ Μυτιλήνης, Κέντρο πρόληψης ΟΚΑΝΑ «ΠΝΟΗ» Μυτιλήνης, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Δ. Μυτιλήνης, Α΄βάθμια Β΄βάθμια εκπαίδευση κ.α) με στόχους:

1) ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών, τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής, όσο κυρίως σε επίπεδο εξοικονόμησης χρόνου και οικονομικών (π.χ αποφυγή επίπονων ταξιδιών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες έκδοσης γνωματεύσεων κ.λ.π.).
2) ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, μέσα από την ανακατανομή τους μέσα από την συνεργασία και την αμφίδρομη κάλυψη αναγκών (π.χ Το Κ.Δ.Α.Υ. Μυτιλήνης, λόγω έλλειψης Παιδοψυχιάτρου, μπορεί να συνεργαστεί με τον Παιδοψυχίατρο του Γ.Ν. Μυτιλήνης, ενώ εκείνο να «συνεισφέρει» με τον Λογοπαιδικό, τον Παιδαγωγό κ.ο.κ.)

• Αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, στην υπό σύσταση διεπιστημονική Παιδοψυχιατρική Ομάδα, ενώ έγιναν και τρεις ημερίδες με αντίστοιχο αντικείμενο για εκπαιδευτικούς και λειτουργούς Υγείας του Ν. Λέσβου.


ΠΙΝΑΚΑΣ 1.


• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ DSM IV:

1. ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 16 (8,83%)
2. ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (Β.Ν.Κ., Μ.Ν.Κ., Ε.Ν.Κ.) 30 (16,57%)
3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ 26 (14,36%)
4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΣ ΓΟΝΕΑ – ΠΑΙΔΙΟΥ 17 (9,39%)
5. ΕΙΔ. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΑΡΧΗ ΛΟΓΟΥ 10 (5,52%)
6. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 10 (5,52%)
7. ΣΩΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 9 (4,9%)
8. ΑΓΧΩΔΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 9 (4,97%)
9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 7 (3,86%)
10. ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ 7 (3,86%)
11. ΠΕΝΘΟΣ 4 (2,20%)
12. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΑΔΕΡΦΟ 4 (2,20%)
13. ΔΙΑΤΑΡΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 (2,20%)
14. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ (ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ, ΕΦΙΑΛΤΕΣ) 3 (1,65%)
15. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 3 (1,65%)
16. ΕΝΟΥΡΗΣΗ, ΕΓΚΟΠΡΙΣΗ 3 (1,65%)
17. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ ΖΩΗΣ 2 (1,10%)
18. ΔΙΑΤΑΡΧΗ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ε.Π.Υ.) (1,10%)
19. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 (1,10%)
20. ΑΛΛΟ 6 (3,31%)
Κατάθλιψη, Ι.Δ.Ψ. Διαταραχή, Πρόβλημα πολιτισμικής Προσαρμογής, Διαταραχή Διαγωγής, Ψυχογενής Ανορεξία, Αντικοινωνική συμπεριφορά παιδιού.
21. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 2 (1,10%)
22. ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ,76%

• Βάσει των προδιαγραφών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η ουσιαστική κάλυψη των Παιδοψυχιατρικών αναγκών των πολιτών του Ν. Λέσβου, αποτελεί, παρόλες τις οργανωτικές και επιστημονικές αδυναμίες, παράδειγμα «καλής πρακτικής» και πετυχημένης, κατ’ αρχή, πολιτικής ψυχικής υγείας.
• Αυτό προσδιορίζεται, τόσο σε επίπεδο διοικητικό – οικονομικό, όσο και επιστημονικό, μέσα από την αξιοποίηση του προγράμματος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης «Ψυχαργώς – Β΄Φάση».

Β. ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΣΕ «ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ»: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ν.Α.)


1) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η Μ.Ε.Π ΤΟΥ Π.Ν.Α.

Το Π.Ν.Α. είναι ακόμα το μοναδικό Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα, που βρίσκεται στη Ραφήνα Αττικής (Νταού Πεντέλης) και περιλαμβάνει ένα σύνολο εξωνοσοκομειακών (α. 4 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, β. δύο Κέντρα Ημέρας, γ. δύο Ξενώνες) και ενδονοσοκομειακών δομών( α. Χρόνια Παιδοψυχιατρικά-Ψυχιατρικά τμήματα β. μια Μονάδα Παιδοψυχιατρικών Επειγόντων περιστατικών και γ. Εξωτερικά Ιατρεία με ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (Παθολογικό, Παιδιατρικό, Οφθαλμολογικό, Χειρουργικό, Νευρολογικό, Καρδιολογικό, Γυναικολογικό, Οδοντιατρικό, Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό). Όλες οι δομές πλην των Εξωτερικών Ιατρείων κατανέμονται σε 4 (τέσσερα) Παιδοψυχιατρικά Τμήματα.
Το φάσμα των παρεχομένων υπηρεσιών από το Π.Ν.Α. είναι τεράστιο, όπως φαίνεται από τα χιλιάδες ραντεβού και άλλες ιατρικές και εργαστηριακές πράξεις , που πραγματοποιούνται ετησίως.

Η Μ.Ε.Π. του Π.Ν.Α. στην Ραφήνα, ιδρύθηκε την 1η Μαίου 1985, για να καταργηθεί η «απομόνωση» και να κατανοηθεί η «κρίση».Επρόκειτο για μια Μονάδα βραχείας Νοσηλείας με Μ.Ο παραμονής των ασθενών 1-3 μήνες.
Η Μ.Ε.Π. δέχεται περιστατικά από όλη την Ελλάδα, με Μ.Ο ετήσιων εισαγωγών 35-40 περιστατικών , με φάσμα ηλικιών 6-17 ετών, καλύπτοντας με ένα ευρύ φάσμα ψυχοπαθολογιών, στο οποίο προστίθεται σημαντικός αριθμός εισαγγελικών εντολών αλλά κυρίως κοινωνικών – προνοιακών περιστατικών. Αποτελεί το πλέον λειτουργικό ενδονοσοκομειακό τμήμα του Π.Ν.Α μαζί με τα Εξωτερικά Ιατρεία. (ΠΙΝΑΚΕΣ 3,4,5,6,7,8,9).


2) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Π.

Για τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας μιας Μ.Ε.Π. πρέπει να έχουν καθορισθεί οι κάτωθι παράμετροι:

• Νομοθετικό Πλαίσιο για την Οργάνωση και τη Λειτουργία της Μ.Ε.Π.
• Χωροταξική και Υλικοτεχνική Υποδομή της Μ.Ε.Π
• Οργάνωση και Στελέχωση της Μ.Ε.Π.
• Λειτουργία και Διοίκηση της Μ.Ε.Π.
• Διαχείριση Ποιότητας (Quality Management) στη Μ.Ε.Π.
• Σύστημα Διαλογής Περιστατικών (Triage Systems)
• Ηθικά, Δεοντολογικά και Νομικά ζητήματα στη Μ.Ε.Π.
• Διαχείριση Πληροφοριών στη Μ.Ε.Π.
Όλες οι ανωτέρω παράμετροι στη Μ.Ε.Π. του Π.Ν.Α. στο 2006, εν μέσω Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, είτε είναι ανεπαρκείς είτε απουσιάζουν παντελώς. Υπάρχει σημαντική έλλειψη εκείνων των εργαλείων, που θα της εξασφαλίσουν στοιχειώδη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδας ψυχικά ασθενών και ειδικά παιδιών και εφήβων. Αποτέλεσμα είναι η αντιμετώπιση συνεχώς σοβαρότατων προβλημάτων, που σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της Μονάδας, αλλά κυρίως με την επικινδυνότητα προς τους ασθενείς αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους, που προκύπτει από τις συνθήκες περίθαλψης που παρέχει.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

1. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• ΘΕΣΕΙΣ:

Α. Νόμος 2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας»
Β. «Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης δομών και
Υποδομών του Τομέα Ψυχικής Υγείας, κατά την διετία
2002 – 2003 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια» του
Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης», απόφαση αρ. πρωτ.:
Υ5α.β/Γ.Π. οικ. 18127, 2001. Προβλέπεται το κλείσιμο του
Π.Ν.Α. και ο μετασχηματισμός του σε δίκτυο κοινοτικών
δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Γ. Κοινή Υπουργική Απόφαση ( Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης 2004 και Αποκέντρωσης & Υγείας και
Πρόνοιας, αριθμ. Υ3α/ΓΠ.125894/03/30-1-2004 σχετικά με την
δημιουργία στο χώρο του Π.Ν.Α. , Κέντρου Υγείας Αστικού
Τύπου με Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας

• ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ:

Α. Ουδεμία προβλεπόμενη νέα Μονάδα του Π.Ν.Α. στα
πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης υλοποιήθηκε, ενώ
λήγει σε λίγους μήνες η φάση του «Ψυχαργώς» 2001-2006.
( *Το κοινοτικό Κέντρο Ημέρας «Λιθαράκι» του Π.Ν.Α., που
προϋπήρχε στο Δήμο Ν. Σμύρνη απλώς μεταφέρθηκε, σε
καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στο Δήμο Παπάγου).
Β. Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Π.Ν.Α είναι σε πλήρη
υποβάθμιση διότι:
α. θέσεις γιατρών (π.χ Παιδίατροι) που έφυγαν (π.χ λόγω
σύνταξης) στο παρελθόν δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ, ενώ
άλλες ειδικότητες καλύπτονται περιστασιακά και εν μέσω
επεισοδιακών γραφειοκρατικών διαδικασιών, με συνεχείς
αποσπάσεις από άλλα Νοσοκομεία (π.χ. Παθολόγοι)

β. άλλες ιατρικές ειδικότητες τελευταία εγκατέλειψαν ή
ετοιμάζονται να «εγκαταλείψουν» το Π.Ν.Α. (Χειρούργος,
Νευρολόγος)
γ. ουδέποτε επαναπροκυρήχθηκαν θέσεις Ιατρών των
Εξωτερικών Ιατρείων του Π.Ν.Α. τα τελευταία χρόνια.

Η υποβάθμιση των εξωτερικών Ιατρείων του Π.Ν.Α. αποτελεί μια ολέθρια αντίφαση «πολιτείας – διοίκησης», που μπορεί να έχει εν δυνάμει σοβαρότατες συνέπειες στην υλοποίηση ανάπτυξης των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες της Α. Αττικής.

ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Π.Ν.Α. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΑΤΤΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΛΛΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

Σημείωση: η Α. Αττική έχει μια έντονη πληθυσμιακή ανάπτυξη βάση
της απογραφής του 2001, η οποία προβλέπεται ραγδαία τα
επόμενα χρόνια (άνω των 300.000 κατοίκων).


2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

• ΘΕΣΕΙΣ:

α. Υπάρχει Στρατηγικός Σχεδιασμός του Π.Ν.Α.
β. Υπάρχει Επιχειρησιακό σχέδιο του Π.Ν.Α.
γ. Υπάρχει Σύμπραξη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Π.Ν.Α. και Β΄ ΠΕ.ΣΥ.Π. (νυν Β΄ Υ.ΠΕ. Αττικής).


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

Α.) 1. ΑΠΟΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΕΩΣ
ΤΟ 2006.
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 4 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ν.Α.
ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ, Γ.Ν. ΒΟΥΛΑΣ,
Γ.Ν ΠΑΙΔΩΝ «ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».

Β.) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Π.Ν.Α.

• ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ:
Ενώ σε λίγους μήνες «δύει» η πενταετία του προγράμματος «Ψυχαργώς» Β΄ Φάση 2001-2006, καμιά ενέργεια από τις προβλεπόμενες δεν έχει υλοποιηθεί.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• ΘΕΣΗ:
Η διοίκηση υποστηρίζει ότι: «…δεν μπορούμε να επενδύσουμε οικονομικά σε ριζικές αλλαγές , στην φάση της αποσυλοποίησης και ενώ είναι σε διαδικασία «κλεισίματος» το Π.Ν.Α….»

• ΑΝΤΙΘΕΣΗ:

Από 4ετίας η Μ.Ε.Π. του Π.Ν.Α. φαίνεται να «κλείνει», αλλά
παραδόξως συνεχίζει να «λειτουργεί», με αποτέλεσμα αυτή
η παρατεταμένη «προσωρινότητα» (από 2-3 ετών) να έχει
οδηγήσει σε σοβαρή υποβάθμιση τις παρεχόμενες υπηρεσίες
ψυχικής υγείας στο παιδί και τον έφηβο, τόσο σε επίπεδο
υλικοτεχνικής υποδομής όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.
Αυτή η υποβάθμιση έχει «εξαχθεί» λιγότερο ή περισσότερο και
σε άλλες τις ενδονοσοκομειακές μονάδες! Έτσι φαινόμενα
ποιοτικής έκπτωσης φροντίδας υπήρξαν και σε άλλα τμήματα
όπως π.χ στο Περίπτερο υπ’ αρ. 2 του Π.Ν.Α.

Είναι «αυτονόητο» για την Κεντρική Διοίκηση, ότι δεν πρέπει να
παρέχονται πλέον οικονομικοί πόροι στο Π.Ν.Α. αφού «κλείνει»,
ενώ αντιθέτως, ακριβώς επειδή είναι σε φάση μεταρρύθμισης
απαιτούνται επιπρόσθετοι ειδικοί οικονομικοί πόροι και θα
έπρεπε να έχει ιδιαίτερη οικονομική μεταχείριση.
Το επιστημονικό δυναμικό επενδύει στη Κοινοτική
Παιδοψυχιατρική και οι εργαζόμενοι (νοσηλευτές κ.α)
περιμένουν καρτερικά, με ότι αυτό συνεπάγεται, επί 4ετία
τουλάχιστον, να …κλείσει το Π.Ν.Α.

Για την ποιότητα φροντίδας των ψυχικά πασχόντων του Π.Ν.Α. υπάρχουν επανειλημμένες αναφορές στην ανεξάρτητη αρχή του «Συνηγόρου του Πολίτη», στην «Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Ε.Ι.Ν.Α.Π. και το ίδιο το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ήδη υπάρχουν:
1ον) πόρισμα (ν.3094/03 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», αρ. 4§6) του Συνηγόρου του Πολίτη , από τον Ιούλιο του 2005, «για καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών που νοσηλεύονται στη Μ.Ε.Π.», ενώ αναμένεται μετά από νέες καταγγελίες για την Μ.Ε.Π. και για άλλα τμήματα (2ο Περίπτερο), η εκ νέου τοποθέτηση του.
2ον) πόρισμα (αρ. πρωτ. 60/29-11-2005) της «Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές», όπου διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα στην υλικοτεχνική υποδομή και ελλιπές κοινωνικο-θεραπευτικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «η κατάσταση είναι χειρότερη από αυτήν που περιέγραψε η Ειδική Επιτροπή κατά τον επιτόπιο έλεγχο προ τετραετίας», «το γραφείο υποδοχής εισερχομένων περιστατικών και εφημερίας εξυπηρετείται από ένα τραπέζι κουζίνας…» κ.α.!

5. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Π.;

Βάση των ανωτέρω πολιτικών, διοικητικών και οικονομικών παραμέτρων είναι προφανές, ότι το μέλλον μιας σημαντικής, μοναδικής και έως τώρα αναντικατάστατης Παιδοψυχιατρικής Μ.Ε.Π., εν μέσω της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, είναι ασαφές και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σε «κρίση».
Δεν υπάρχει κανείς βραχυπρόθεσμος σχεδιασμός. Δεν υπάρχει πολιτική και επιστημονική βούληση για καινοτόμους ενέργειες, είτε προς την κατεύθυνση του κλεισίματος της Μ.Ε.Π. και άμεσης λειτουργίας 5-6 Παιδοψυχιατρικών κλινών σε Γενικό Νοσοκομείο (π.χ Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», που ήδη προβλέπεται) είτε προς την κατεύθυνση πλήρους επένδυσης υλικοτεχνικής και επιστημονικής της Μ.Ε.Π. για 1,2 χρόνια ή όσο απαιτείται ακόμη για μια στοιχειώδη αξιοπρεπή λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση των Παιδοψυχιατρικών τομέων στα Γενικά Νοσοκομεία.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Το πέρασμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στην Ελλάδα εξελίσσεται μέσα από ανομοιογενή αναπτυξιακά στάδια, με συχνά αρνητικές εκφράσεις στην ανάπτυξη ή τον μετασχηματισμένο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας.

2. Πολιτικές, οικονομικές, διοικητικές και επιστημονικές συνιστώσες όταν δεν είναι συντονισμένες, έχουν σοβαρή αρνητική επίδραση στην ποιότητα φροντίδας των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής Υγείας, τόσο ενδονοσοκομειακά όσο και εξωνοσοκομειακά.

3. Η ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών δομών, όπως του Γ.Ν. Μυτιλήνης αποτελούν παραδείγματα «καλών πρακτικών», παρόλες τις δημοσιοοικονομικές και άλλες δυσκολίες. Όμως η απρογραμμάτιστη, χωρίς επιστημονικά και διοικητικά κριτήρια «αποδόμηση» Μονάδων, όπως εκείνης της Μ.Ε.Π του Π.Ν.Α, αποτελεί παράδειγμα «κακής πρακτικής», που σε μια σε εξέλιξη Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, προκαλεί σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ασημομύτη Α., Σκέψεις και συναισθήματα σχετικά με την
αποσυλοποίηση, «Κοινωνία και υγεία», εκδ. Π.Ν.Α., σελ.17:18, αριθ. 2,
Αθήνα, 5-8/2004.
2. Διυπουργική απόφαση (Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης & Υ.Υ.Κ.Α. ), αριθμ. Υ3α/ΓΠ.125894/03/30-1-2004 περί
«δημιουργίας Κέντρου Αστικού Τύπου με Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας στο
χώρο του Π.Ν.Α.), 2004.
3. Ευθυμίου Χ., Τα Επιχειρησιακά σχέδια των Δημόσιων Νοσοκομείων. Από
την Θεωρία στην πράξη., «Κοινωνία και Υγεία», εκδ. Π.Ν.Α., σελ. 10-11,
αριθ. 2, Αθήνα, 5-8/2004.
4. Καρπέτης Γ., Ευθυμίου Χ., Ασημομύτη Α., Φρέρης Γ., Παιδοψυχιατρικό
Νοσ.Αττικής: Παρελθον, Παρόν και Μέλλον, «Κοινωνία και Υγεία», εκδ.
Π.Ν.Α. αριθ. 1, σελ.9-14, Αθήνα, 2004.
5. Λαζάρου Γ., «Εργαλεία διασφάλισης Ποιότητας στις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας: Ουτοπία, Πολυτέλεια, Υποχρέωση ή ανάγκη;», «Κοινωνία και
Υγεία», εκδ. Π.Ν.Α., Νο 3, σελ.18-21, Αθήνα, 2004.
6. Λάμπρου Γ., Τμήμα Επειγόν των Περιστατικών – Οργάνωση και
Λειτουργία,εκδ. ΜediForce, Αθήνα, 2005
7. Μ.Υ.Π.Ε.Π., « Η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και τα
Πρόγραμμα «Ψυχαργώς», «Εμψύχωση», εκδ. Μονάδας Υποστήριξης
παρακολούθησης «Ψυχαργώς – Β΄Φάση», Αθήνα, 2003.
8. Μόσχος Γ., Στρατιδάκη Σ., Μπαφέ Ν., « Δομές προστασίας και φιλοξενίας
Παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές», πόρισμα του Συνηγόρου του
Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ιούλιος 2005.
9. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Πολιτική, Σχέδια δράσης και
προγράμματα Ψυχικής υγείας, Υ.Υ.Κ.Α., Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, επιμ.
Ζαχαριάς Β., Αθήνα, 2004.
10. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας Υ.Υ.Κ.Α., Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, επιμ. Ζαχαριάς Β.,
Αθήνα, 2004.
11. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας., «Συνηγορία για την Ψυχική Υγεία»,
Υ.Υ.Κ.Α., επιμ. Ελλ. εκδ. Ζαχαριάς Β., Αθήνα, 2004.
12. Υπουργική Απόφαση Υ5α.β/Γ.Π.οικ 18127-17/10/2001, «Έγκριση από
Άποψη σκοπιμότητας της ανάπτυξης δομών και υποδομών του Τομέα
ψυχικής Υγείας κατά την διετία 2002-2003 στο πλαίσιο του Ε.Π «Υγεία –
Πρόνοια» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης», 2001.
13. Φρέρης Γ., Εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή επείγουσα
Παιδοψυχιατρική: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, στο:
«Αποσυλοποίηση και η σχέση της με την πρωτοβάθμια περίθαλψη», Π.
Σακελλαρόπουλος, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2004.
14. Φρέρης Γ., Θέσεις και προβληματισμοί σχετικά με τις επείγουσες
Λειτουργικές και θεσμικές ανάγκες μιας παιδοψυχιατρικής μονάδας
επειγόντων περιστατικών (Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής), Τετράδια
Ψυχιατρικής, Νο 89, σελ. 67-71, Αθήνα, 1-3/2005.
15. Φρέρης Γ., Γεωργιάδης Δ., Αποστολοπούλου Κ., Παπανικολάου Π., Παιδο-
Ψυχιατρική Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών: Προφίλ νοσηλευομένων
Εφήβων και των φορέων παραπομπής, αδημοσίευτη εργασία,
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής, Αθήνα, 2004.

Δεν υπάρχουν σχόλια: