Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ

Από το βιβλίο 'Ειδική Αγωγή, Επαγγελματικός Προσανατολισμός των Ατόμων με Αναπηρίες και Αποασυλοποίηση' των Ευστρατίου Παπάνη, Αγνής Βίκη και Παναγιώτη Γιαβρίμη, Μυτιλήνη 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
Αγνοεί την ομιλία
Απλοποιεί πολυσύλλαβες λέξεις
Αργεί πολύ να κατανοήσει μια οδηγία
Δεν καταλαβαίνει την ερώτηση "ποιος;"
Δεν καταλαβαίνει την ερώτηση "πού;"
Δεν καταλαβαίνει την ερώτηση "πότε;"
Δυσκολεύεται με πιο μεγάλες και πολύπλοκες προτάσεις
Δυσκολεύεται να θυμηθεί τρία αντικείμενα στην σωστή σειρά
Δυσκολεύεται σημαντικά όταν υπάρχει πολύς θόρυβος
Είναι συχνά δυσκατάληπτος
Εκτελεί απλές οδηγίες
Έχει δυσκολία με την μορφολογία των λέξεων
Έχει δυσκολία με τις προθέσεις και αντωνυμίες
Έχει ιδιαίτερη δυσκολία με τους διπλούς φθόγγους
Λεκτικοποιεί τις ανάγκες του
Μιλάει "τηλεγραφικά"
Μιλάει καθαρά όταν είναι σε ένταση
Μιλάει σωστά για τον χρόνο
Μοιάζει σαν να μην ακούει καμιά φορά
Μπερδεύεται με λέξεις που ανήκουν στην ίδια κατηγορία
Μπορεί να παρακολουθήσει ένα ομαδικό παιχνίδι ή δραστηριότητα
Ξέρει λέξεις για να εκφράσει συναισθήματα
Ονομάζει αντικείμενα
Παίζει συμβολικά
Παρακολουθεί μια ιστορία
Συχνά δεν θυμάται λέξεις
Συχνά επαναλαμβάνει την πρώτη συλλαβή μιας λέξης
Σχολιάζει τις δραστηριότητές του
Υπάρχει αυθόρμητος λόγος
Χρησιμοποιεί ρήματα
Χρησιμοποιεί μόνο το τρίτο πρόσωπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: