Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2007

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Χώρα Διάρκεια και βασικά χαρακτηριστικά
Κύπρος Η αρχική κατάρτιση είναι ένα τετραετές τμήμα στο πανεπιστήμιο. Προσφέρει ένα υποχρεωτικό και ένα προαιρετικό στην Ειδική Αγωγή που παρέχει βασική πληροφόρηση στις ειδικές ανάγκες και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, σαν συμπλήρωμα στα άλλα μαθήματα της αρχικής κατάρτισης. Το προσωπικό ενθαρρύνεται να παρακολουθεί αυτά τα μαθήματα και σεμινάρια για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Δεν υπάρχει συμπληρωματική κατάρτιση στην Κύπρο (αυτοί που επιθυμούν να εξειδικευθούν μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα σε πανεπιστήμια εκτός Κύπρου. Εντούτοις, όλοι οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν τοπικά προαιρετικά σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης που αφορούν την Ειδική Αγωγή.
Αγγλία και Ουαλία Ενσωματωμένα στο πρόγραμμα υπάρχουν στοιχεία επάρκειας σχετικά με την Ειδική Αγωγή. Πρότυπα για Ποιοτική Κατάσταση εκπαιδευτικού δημιουργούν τις μικρότερες απαιτήσεις για την κατάρτιση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτά περιλαμβάνουν γνώση των γενικών διαδικασιών που θα ακολουθηθούν για προσδιορισμό, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην γενική εκπαίδευση. Για την συμπληρωματική κατάρτιση απαιτείται ένα έτος επαγγελματικής εμπειρίας. Ειδική κατάρτιση είναι υποχρεωτική για εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς των κωφών και αυτών που ειδικεύονται εργαζόμενοι με μαθητές με οπτική ανεπάρκεια.
Γερμανία Δύο δυνατότητες προσφέρονται στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς: (1) εξειδικευμένη κατάρτιση μπορεί να λάβει την μορφή αρχικής κατάρτισης 4.5 ετών, ή 9 εξαμήνων, στο πανεπιστήμιο συν δύο χρόνια πρακτικής κατάρτισης σε σχολείο, ή (2) όλοι οι εκπαιδευτικοί τάξης αποκτούν στοιχεία ικανότητας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια του προγράμματος αρχικής κατάρτισης. Απαιτείται ο εκπαιδευτικός να έχει δύο χρόνια επαγγελματικής εργασίας. Η εκπαίδευση διαρκεί δύο έτη και περιλαμβάνει κατάρτιση σε δύο βασικά μαθήματα: μαθησιακές δυσκολίες και νοητική ανεπάρκεια, οπτική ανεπάρκεια και προβλήματα συμπεριφοράς κ.λ.π..
Ελλάδα Η αρχική κατάρτιση περιλαμβάνει μαθήματα ειδικής αγωγής και μαθησιακές δυσκολίες και επισκέψεις σε σχολεία. Δεν ισχύουν κεντρικές Υπουργικές υποδείξεις και/ή κανονισμοί για το αναλυτικό πρόγραμμα της αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτών, διότι κάθε πανεπιστήμιο είναι ανεξάρτητο όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα. Έχει ιδρυθεί ένα νέο τμήμα στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στον Βόλο που καταρτίζει ειδικούς εκπαιδευτικούς. Η συμπληρωματική κατάρτιση είναι υποχρεωτική, διαρκεί 2 έτη και στοχεύει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Απαιτούνται πέντε έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Απαιτείται μία εξέταση εισόδου και περιλαμβάνει κατάρτιση σε μαθησιακές δυσκολίες. Ειδική κατάρτιση σε οπτική ανεπάρκεια, απώλεια ακοής, και φυσική αναπηρία είναι προαιρετική. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να συμμετέχουν σε μαθήματα κατάρτισης 40 ωρών, παρέχοντάς τους γενική πληροφόρηση στην Ειδική αγωγή.
Ελβετία Η αρχική κατάρτιση εκπαιδευτών πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στοιχείων, μαθήματα εκπαιδευτικής επιστήμης περιλαμβανομένων θεμάτων της Ειδικής Αγωγής. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών απαιτεί τρία χρόνια σπουδών σε Διεθνή Πρότυπο Ταξινόμησης της Εκπαίδευση σε επίπεδο 5. Οι λεπτομέρειες ποικίλουν σε διαφορετικά ιδρύματα κατάρτισης. Η συμπληρωματική κατάρτιση είναι υποχρεωτική και διαρκεί 2 έτη πλήρους ωραρίου ( ή περισσότερα μερικού ωραρίου). Δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία. Εξειδικευμένη ή επιπρόσθετη κατάρτιση συνιστάται, ειδικά για οπτική ανεπάρκεια και απώλεια ακοής.
Πηγή: Έκθεση που έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα με την συνεργασία των Εθνικών Μονάδων της Ευρυδίκης (Eurydice) και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού (www.european-agency.org)

Δεν υπάρχουν σχόλια: