Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

Πρόσκληση σε Συνέδριο στη Μυτιλήνη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σας γνωστοποιούμε ότι το περιοδικό ‘Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία’ διοργανώνει, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου Ή Θεομήτωρ’, συνέδριο με θέμα ‘Στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας’ στις 5,6 και 7 Δεκεμβρίου 2008 στη Μυτιλήνη.

Οι θεματικές του συνεδρίου θα άπτονται της ειδικής αγωγής, της έρευνας για την κοινωνική πρόνοια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, για την παιδαγωγική ευάλωτων ομάδων, για τη μετανάστευση, για την κακοποίηση, τα ναρκωτικά, την αποασυλοποίηση, για τις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη,τις νέες τεχνολογίες, το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, για το μέλλον του κράτους πρόνοιας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό ειδικών ομάδων πληθυσμού και τη συμβουλευτική παρέμβαση σε φοιτητές, ανέργους κλπ.

Επιλεγμένες εισηγήσεις, μετά από κρίση, θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού 'Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία', ενώ σε κάθε περίπτωση θα δημοσιευθούν ψηφιακά πρακτικά. Στο συνέδριο θα συμμετέχει και ο εκδοτικός οίκος Αιγέας (Χίος).

Το κόστος συμμετοχής είναι 70 ευρώ για τους συμμετέχοντες με εισήγηση, 50 ευρώ για παρακολούθηση και 20 ευρώ για φοιτητές.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του περιοδικού και για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους ανήλικους πρόσφυγες, που φιλοξενούνται στο ίδρυμα 'Θεομήτωρ'.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε παρακαλούμε να στείλετε email με την περίληψη της εισήγησης ή να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για παρακολούθηση τηλεφωνώντας ή στέλνοντας email στους διευθυντές του περιοδικού το αργότερο μέχρι την Κυριακή 12/10/2008

(Ευστράτιος Παπάνης papanis@papanis.com, 6936543643, Παναγιώτης Γιαβρίμης pgiavrim@otenet.gr 6944432836 και Αγνή Βίκη agni@elitemail.org 6971896637) ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία Island Advertising ( 22510 41901, info@islandclub.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια: