Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

Διεπιστημονικό Συνέδριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ι.Κ.Π.Α. «Η Θεομήτωρ»

«Στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας»
προς τιμήν του Καθηγητή του ΠΤΔΕ Κρήτης Μιχάλη Βάμβουκα.

Σας γνωστοποιούμε ότι το ΝΠΔΔ Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου «Η Θεομήτωρ», διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας» στις 5, 6 και 7 Δεκεμβρίου 2008 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης (Κεντρικά Λύκεια). Η έναρξη του Συνεδρίου θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2008 και ώρα 16.30. Οι ενότητες του συνεδρίου αφορούν τις εξελίξεις στην Ψυχολογία, την Παιδαγωγική και την Κοινωνιολογία.
Οι θεματικές του συνεδρίου άπτονται της ειδικής αγωγής, της δυσλεξίας και της ανάπτυξης του λόγου, των προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη, των χαρακτηριστικών του σύγχρονου δασκάλου, της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης, του συνδικαλιστικού κινήματος, του διαδικτύου ως άτυπη μορφή εκπαίδευσης, της έρευνας για την κοινωνική πρόνοια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, της παιδαγωγικής ευάλωτων ομάδων, της μετανάστευσης, της ενδοοικογενειακής βίας, των ναρκωτικών, της αποασυλοποίησης, των ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικά με την κοινωνική αλληλεγγύη, του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου, των προοπτικών του κράτους πρόνοιας, του επαγγελματικού προσανατολισμού ειδικών ομάδων πληθυσμού και της συμβουλευτικής παρέμβασης σε φοιτητές, ανέργους και εκπαιδευτικούς. Τριάντα εισηγητές-καθηγητές Πανεπιστημίου από όλη την Ελλάδα θα φωτίσουν τις νέες εξελίξεις στις κοινωνικές επιστήμες και θα παρουσιάσουν καινοτόμες έρευνες στους παραπάνω τομείς Η συμμετοχή σας θα είναι σημαντική για την επιτυχία του συνεδρίου.


Η επιστημονική επιτροπή
Παπάνης Ευστράτιος
Γιαβρίμης Παναγιώτης
Βίκη Αγνή

Δεν υπάρχουν σχόλια: