Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Ελληνικά ΜΜΕ: Πανελλήνια έρευνα για τις στάσεις απέναντι στη σύγχρονη Δημοσιογραφία

Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000247047 StartFragment:0000000461 EndFragment:0000247030

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:


Κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2008 το Α και Γ έτος του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Ευστρατίου Παπάνη διενήργησε πανελλαδική εμπειρική έρευνα για την άποψη των πολιτών σχετικά με την κατάσταση των ΜΜΕ σήμερα. Χορηγήθηκαν 850 ερωτηματολόγια (σχεδιασμένα από τους φοιτητές) εκ των οποίων έγκυρα ήταν τα 689. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφονται παρακάτω.


Δείγμα Έρευνας

φύλοΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

Άνδρας

351

50,9

50,9

50,9


Γυναίκα

338

49,1

49,1

100,0


Σύνολο

689

100,0

100
ΗλικίαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

18-25

174

25,3

25,3

25,3


26-35

155

22,5

22,5

47,8


36-45

154

22,4

22,4

70,1


46-55

97

14,1

14,1

84,2


56-65

56

8,1

8,1

92,3


66 κ πάνω

53

7,7

7,7

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0Ερωτήσεις

παρακολουθείτε την επικαιρότητα καθημερινάΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

27

3,9

3,9

3,9


ναι

662

96,1

96,1

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Προτιμώ να ενημερώνομαι διαβάζοντας εφημερίδεςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

404

58,6

58,6

58,6


ναι

285

41,4

41,4

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Προτιμώ να ενημερώνομαι παρακολουθώντας τηλεόρασηΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

151

21,9

21,9

21,9


ναι

538

78,1

78,1

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Προτιμώ να ενημερώνομαι από το ραδιόφωνοΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

467

67,8

67,8

67,8


ναι

222

32,2

32,2

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Προτιμώ να ενημερώνομαι μέσω διαδικτύουΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

443

64,3

64,5

64,5


ναι

244

35,4

35,5

100,0


Σύνολο

687

99,7

100,0


Δεν απάντησαν


2

,3Σύνολο

689

100,0Παρακολουθώ τα πολιτικά θέματαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

361

52,4

52,4

52,4


ναι

328

47,6

47,6

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Παρακολουθώ τα οικονομικά θέματαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

437

63,4

63,4

63,4


ναι

252

36,6

36,6

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Παρακολουθώ τα αθλητικά θέματαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

473

68,7

68,7

68,7


ναι

216

31,3

31,3

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Παρακολουθώ ψυχαγωγικά θέματαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

449

65,2

65,2

65,2


ναι

240

34,8

34,8

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Παρακολουθώ τα κοσμικά/ κοινωνικά θέματαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

449

65,2

65,2

65,2


ναι

240

34,8

34,8

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0Παρακολουθώ τα επιστημονικά θέματαΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

493

71,6

71,6

71,6


ναι

196

28,4

28,4

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Παρακολουθώ ενημερωτικές εκπομπές/ στήλεςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

467

67,8

67,8

67,8


ναι

222

32,2

32,2

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Παρακολουθώ εκπομπές/ στήλες για την τέχνηΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

537

77,9

77,9

77,9


ναι

152

22,1

22,1

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
πιστεύετε ότι υπάρχει ποιοτική διαφορά μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών;Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

όχι

77

11,2

11,2

11,2


ναι

612

88,8

88,8

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
αν ναι, ποιο θεωρείτε το πιο αντικειμενικό μέσο πληροφόρησης από τα δύο;Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

κρατικά κανάλια

453

65,7

65,7

65,7


ιδιωτικά κανάλια

236

34,3

34,3

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
διαβάζετε ή ξεφυλλίζετε εφημερίδες;Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαβάζω προσεκτικά την εφημερίδα

334

48,5

48,5

48,5


Απλά ξεφυλλίζω την εφημερίδα

355

51,5

51,5

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
προτιμάτε δωρεάν εφημερίδες για την ενημέρωσή σας;Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

ναι

241

35,0

35,0

35,0


όχι

448

65,0

65,0

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Τα σημερινά ΜΜΕ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την πολιτική και κοινωνική σκέψη του ανθρώπουΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

40

5,8

5,8

5,8


διαφωνώ

57

8,3

8,3

14,1


αδιάφορο

112

16,3

16,3

30,3


συμφωνώ

215

31,2

31,2

61,5


συμφωνώ απόλυτα

265

38,5

38,5

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Τα σημερινά ΜΜΕ συμβάλλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και συνειδητοποιημένων πολιτώνΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

202

29,3

29,3

29,3


διαφωνώ

211

30,6

30,6

59,9


αδιάφορο

122

17,7

17,7

77,6


συμφωνώ

93

13,5

13,5

91,1


συμφωνώ απόλυτα

61

8,9

8,9

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Τα σημερινά ΜΜΕ βοηθούν τους πολίτες να συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στις πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίεςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

160

23,2

23,2

23,2


διαφωνώ

197

28,6

28,6

51,8


αδιάφορο

175

25,4

25,4

77,2


συμφωνώ

109

15,8

15,8

93,0


συμφωνώ απόλυτα

48

7,0

7,0

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Τα σημερινά ΜΜΕ βοηθούν στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγουΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

151

21,9

21,9

21,9


διαφωνώ

188

27,3

27,3

49,2


αδιάφορο

169

24,5

24,5

73,7


συμφωνώ

120

17,4

17,4

91,1


συμφωνώ απόλυτα

61

8,9

8,9

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0

Τα σημερινά ΜΜΕ συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της κριτικής ικανότητας του πολίτηΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

182

26,4

26,4

26,4


διαφωνώ

196

28,4

28,4

54,9


αδιάφορο

146

21,2

21,2

76,1


συμφωνώ

114

16,5

16,5

92,6


συμφωνώ απόλυτα

51

7,4

7,4

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0

Τα σημερινά ΜΜΕ συμβάλλουν στην εμπέδωση των καθηκόντων και των δικαιωμάτων του πολίτηΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

129

18,7

18,7

18,7


διαφωνώ

186

27,0

27,0

45,7


αδιάφορο

162

23,5

23,5

69,2


συμφωνώ

141

20,5

20,5

89,7


συμφωνώ απόλυτα

71

10,3

10,3

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Τα σημερινά ΜΜΕ συνδράμουν στην ανάπτυξη της συλλογικής επικοινωνίαςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

164

23,8

23,8

23,8


διαφωνώ

199

28,9

28,9

52,7


αδιάφορο

161

23,4

23,4

76,1


συμφωνώ

117

17,0

17,0

93,0


συμφωνώ απόλυτα

48

7,0

7,0

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0


Τα σημερινά ΜΜΕ πολύ συχνά μετατρέπονται σε όργανα προπαγάνδαςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

διαφωνώ απόλυτα

39

5,7

5,7

5,7


διαφωνώ

27

3,9

3,9

9,6


αδιάφορο

46

6,7

6,7

16,3


συμφωνώ

184

26,7

26,7

43,0


συμφωνώ απόλυτα

393

57,0

57,0

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από την ποιότητα της σημερινής ενημέρωσης;Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

καθόλου ικανοποιημένος/η

110

16,0

16,0

16,0


λίγο ικανοποιημένος/η

214

31,1

31,1

47,0


αδιάφορο

258

37,4

37,4

84,5


ικανοποιημένος/η

80

11,6

11,6

96,1


πολύ ικανοποιημένος

27

3,9

3,9

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
από το σύνολο των ΜΜΕ ποιο κατά την γνώμη σας αναπτύσσει όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσηΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

έντυπος τύπος

237

34,4

34,4

34,4


τηλεόραση

132

19,2

19,2

53,6


ραδιόφωνο

76

11,0

11,0

64,6


διαδίκτυο

194

28,2

28,2

92,7


όλα είναι τα ίδια

50

7,3

7,3

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0ποια η γνώμη σας για το επίπεδο της δημοσιογραφίας στα επαρχιακά ΜΜΕΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

πολύ κακή

32

4,6

4,6

4,6


κακή

110

16,0

16,0

20,6


Δεν έχω θετική ή αρνητική άποψη

269

39,0

39,0

59,7


καλή

249

36,1

36,1

95,8


πολύ καλή

29

4,2

4,2

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0

πιστεύετε ότι τα ΜΜΕ στοχεύουν στα οικονομικά οφέλη θυσιάζοντας την εγκυρότητα της είδησηςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

καθόλου

1

,1

,1

,1


λίγο

43

6,2

6,2

6,4


Δεν έχω σχηματίσει γνώμη

23

3,3

3,3

9,7


πολύ

304

44,1

44,1

53,8


πάρα πολύ

318

46,2

46,2

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0

κατά την γνώμη σας υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ πολιτικής και ΜΜΕΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

καθόλου

16

2,3

2,3

2,3


λίγο

37

5,4

5,4

7,7


Δεν έχω σχηματίσει γνώμη

30

4,4

4,4

12,0


πολύ

225

32,7

32,7

44,7


πάρα πολύ

381

55,3

55,3

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
κατά την άποψή σας η ισχύς των ΜΜΕ είναι σε θέση να επηρεάζει το Πολιτικό Σύστημα της ΧώραςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

καθόλου

8

1,2

1,2

1,2


λίγο

44

6,4

6,4

7,5


Δεν έχω σχηματίσει γνώμη

23

3,3

3,3

10,9


πολύ

303

44,0

44,0

54,9


πάρα πολύ

310

45,0

45,0

99,9


Δεν απαντώ

1

,1

,1

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
κατά την άποψή σας ο μηχανισμός μέτρησης της τηλεθέασης επηρεάζει αρνητικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την είδηση οι αρμόδιοι;Συχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

καθόλου

6

,9

,9

,9


λίγο

27

3,9

3,9

4,8


αδιάφορο

25

3,6

3,6

8,4


πολύ

300

43,5

43,5

52,0


πάρα πολύ

331

48,0

48,0

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0

πείτε μας την άποψή σας για τη σύγχρονη δημοσιογραφία σε σχέση με αυτήν των προηγούμενων δεκαετιώνΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

σήμερα η δημοσιογραφία είναι πολύ χειρότερη

355

51,5

51,5

51,5


η σημερινή δημοσιογραφία έχει το επίπεδο με την παλιά

136

19,7

19,7

71,3


σήμερα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα

198

28,7

28,7

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0κατά την γνώμη σας οι δημοσιογράφοι που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές Δημοσιογραφίας μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδό τηςΣυχνότητα

Ποσοστό

Έγκυρα Ποσοστό

Αθροιστικό Ποσοστό

Έγκυρα

καθόλου

38

5,5

5,5

5,5


λίγο

112

16,3

16,3

21,8


Δεν έχω σχηματίσει άποψη

125

18,1

18,1

39,9


πολύ

272

39,5

39,5

79,4


πάρα πολύ

142

20,6

20,6

100,0


Σύνολο

689

100,0

100,0
Δεν υπάρχουν σχόλια: