Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μυτιλήνη, 09/07/2009

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες, το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας και το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσουν πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή 410 ωρών στις πόλεις: Αθήνα, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, Ξάνθη και Μυτιλήνη. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία. Κάθε τμήμα μπορεί να απαρτίζεται από 60 καταρτιζόμενους το μέγιστο και 50 το ελάχιστο. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν συνέντευξης, η οποία θα διενεργηθεί από τις 18 έως 31 Αυγούστου.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι από το Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 2000 ευρώ, τα οποία προκαταβάλλονται. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: seapa@aigaion.org κατά το διάστημα 10 Ιουλίου 2009 έως 10 Αυγούστου 2009.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Στις αιτήσεις θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, η περιοχή φοίτησης, τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, email). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα κριτήρια επιλογής είναι: ο βαθμός πτυχίου, συνάφεια και προγενέστερη γνώση του αντικειμένου της ειδικής αγωγής, πιθανές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια-συνέδρια, κατοχή δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου και η εν γένει παρουσία στη συνέντευξη.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε από τις 9:00 έως τις 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα εξής τηλέφωνα :

Μπαλάσα Κατερίνα: 6930700245

Τσάπαλα Φλώρα: 6938172601

Δεν υπάρχουν σχόλια: