Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Συμβουλευτική- Adventure Training σε Βόλο, Μυτιλήνη και Λάρισα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
                                               Adventure Training σε Βόλο, Μυτιλήνη και Λάρισα
και σε όποια άλλη πόλη προκύψει ενδιαφέρον
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με Περιπετειώδεις Ομαδικές Δραστηριότητες

Διάρκεια 10 ώρες (Σαββατοκύριακο) Κόστος: 20 ευρώ
Προεγγραφές μέχρι 1η Οκτωβρίου 2011

Η συμβουλευτική μέσω περιπέτειας είναι ένα βιωματικό σεμινάριο, που διεξάγεται σε ανοιχτό ή και κλειστό χώρο, και περιλαμβάνει στοιχεία της δυναμικής της ομάδας, της ανακαλυπτικής μάθησης και της εξερεύνησης

Εισηγητής: Κωστής Σταματόπουλος
Δηλώσεις συμμετοχής: papanis@papanis.com

Η μάθηση μέσω περιπέτειας βασίζεται στις αρχές του Bruner, ο οποίος υποστήριζε ότι η απόκτηση νέων πληροφοριών δεν είναι αυτοσκοπός του ανθρώπου, αλλά συσχετίζεται πάντοτε με την κοινωνική προσαρμογή και την επίλυση προβλημάτων. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που ήδη κατέχετε χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο για την απόκτηση νέας γνώσης, μετασχηματίζονται και ελέγχονται για την καταλληλότητά τους σε καινούριες εμπειρίες.
Το Adventure Training, όπως είναι γνωστό διεθνώς, χρησιμοποιεί την ανακαλυπτική περιπέτεια, το παιχνίδι, τις ασκήσεις. Συνήθως διεξάγεται σε ανοιχτούς χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και την εμπειρία, αν θέλουν να επιλύσουν κάποιο εύκολο ή δύσκολο πρόβλημα. Έτσι αναδεικνύεται η δυναμική της ομάδας, η συναισθηματικη νοημοσύνη, αναδύονται οι ρόλοι του καθενός σε αυτήν, διδάσκεται η ηγεσία και η αντιμετώπιση κρίσεων..Σε μετέπειτα στάδια μπορεί να περιλαμβάνει αναβάσεις βουνών, περάσματα ποταμών κλπ, ανάλογα με τη συνοχή της ομάδας και τους στόχους, που τίθενται..
Το σίγουρο είναι πως θα ανακαλύψετε άγνωστες πτυχές του εαυτού και πάνω από όλα θα διασκεδάσετε. Οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν νέες μεθόδους παραγωγής γνώσης, με λίγη θεωρία και πολλή πράξη.

Περιεχόμενα
 1. Εισαγωγή στη βιωματική εκπαίδευση
  1. Βασικές έννοιες & όροι
  2. Στόχοι, περιεχόμενο, και µορφή
  3. Ιστορία
 2. Θεωρητικό υπόβαθρο
  1. Μάθηση και εκπαίδευση
  2. Συνέχεια και αλληλεπίδραση της εµπειρίας (John Dewey)
  3. Εμπειρική μάθηση και εµπειρική εκπαίδευση (Carl Rogers)
  4. Ο εμπειρικός μαθησιακός κύκλος (David Kolb)
  5. Διαδικασία μάθησης
  6. Επιστήμη της Δράσης (Chris Argyris)
  7. Συμπεριφορές και αντιδράσεις
  8. Εκπαιδεύοντας το µυαλό µέσα από το σώµα (Kurt Hahn)
  9. Η χαρά της πίεσης (Peter Hanson)
  10. Υποκειμενικότητα της εμπειρίας (Simon Priest)
  11. Χαρακτήρας και συμπεριφορές
  12. Η διαδικασία της αλλαγής (Kurt Lewin)
  13. Συναισθηματική νοημοσύνη (Daniel Goleman)
  14. Πολλαπλές μορφές νοημοσύνης (Howard Gardner)
  15. Ανάπτυξη = πρόκληση + υποστήριξη
  16. Διευκόλυνση
   1. Το κύμα της περιπέτειας
   2. Η εξέλιξη της διευκόλυνσης
   3. Ο διευκολυντής
 3. Από τη Θεωρία στην Πράξη
  1. Σχολεία
  2. (μη εκπαιδευτικοί) Οργανισμοί
  3. Πρόσωπα
  4. Ειδικές ομάδες (άτομα με αναπηρία)
 4. Σχεδιασμός και συμμετοχή σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα
  1. Στόχοι και εργαλεία
  2. Ιδιαιτερότητες των συμμετεχόντων
  3. Φιλοσοφία και κουλτούρα των διοργανωτών
  4. Ανάλυση αναγκών και σχεδιασμός
  5. Δομή προγράμματος (δραστηριότητες, πλαίσιο, προσέγγιση)
  6. Κατάλληλοι διευκολυντές
  7. Τεχνικές διευκόλυνσης
  8. Διάρκεια προγραμμάτων
  9. Αντιμετώπιση προβλημάτων & εναλλακτικά σχέδια δράσης
 5. Αποτελέσματα και οφέλη
  1. Μύηση
  2. Προσαρμοστικότητα
  3. Προσωπική φιλοσοφίαΔεν υπάρχουν σχόλια: