Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013


ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 -2013


pastedGraphic.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ακαδημία των Πολιτών (ISO 9001) αποτελεί μη κερδοσκοπική αστική εταιρία που συστάθηκε και ξεκίνησε τις δράσεις της, κατόπιν των διαπιστωμένων και επιτακτικών αναγκών πνευματικής και επιμορφωτικής εξωστρέφειας και άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές, κοινωνικές ψυχολογικές συγκυρίες για όλους μας, από μια ομάδα πανεπιστημιακών καθηγητών, ανθρώπων της Παιδείας, διανοουμένων και επιστημόνων με σκοπό την παροχή αφιλοκερδούς αλλά επιστημονικά αξιόπιστης και ψυχοκοινωνικά υποστηρικτικής γνώσης, σε όλους τους πολίτες που το επιθυμούν, χωρίς διακρίσεις ή περιορισμούς και με μόνο κριτήριο την ανάγκη για μάθηση, τη κοινωνική συμμετοχή και τη συλλογική πολιτιστική και επικοινωνιακή αλληλοτροφοδότηση μεταξύ των πολιτών και της πνευματικής και πανεπιστημιακής κοινότητας της χώρας μας, της Γερμανίας και της Κύπρου.
Το διοικητικό και ακαδημαϊκό συμβούλιο της Ακαδημίας των Πολιτών, θεωρώντας ότι η παροχή υποστηρικτικής γνώσης αποτελεί κέλευσμα των καιρών συμμετέχει με όλες τις δυνάμεις της στη συνολική αυτή προσπάθεια.
Στα τριάντα και πλέον τμήματα που θα λειτουργήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος 2012-13, παλιά αλλά και νέα, έχουμε ήδη συνεργαστεί, υποστηριχθεί και ενισχυθεί για τη λειτουργία τους, κατά κανόνα από τις τοπικές αυτοδιοικητικές δομές, από δημοτικές και νομαρχιακές υπηρεσίες και τομείς που είναι αρμόδιες για τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση των δημοτών και των πολιτών της περιοχής αλλά και πλήθος εθελοντών.
Η υποστήριξη αυτή, καθώς και τα έσοδα που προκύπτουν από το εξαιρετικά χαμηλό κόστος των διδάκτρων, διατίθενται αποκλειστικά για τις μετακινήσεις των επιμορφωτών μας, τα λειτουργικά έξοδα και τη στέγαση της Γραμματείας, τους μισθούς των υπαλλήλων και των συντονιστών καθώς και την μηνιαία εκμίσθωση των αιθουσών διδασκαλίας. Σε κάθε περίπτωση που προκύπτει "κέρδος", αυτό επαναεπενδύεται στη διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων ή σε ποικίλους φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Το έργο μορφωτικής και υποστηρικτικής προσφοράς στους Έλληνες και Κυπρίους πολίτες συμμερίζονται και δύο έγκριτα Πανεπιστήμια της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, με τα οποία αναμένεται να αναπτύξουμε ακαδημαϊκή, εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Κύπρο. 
Η συνεργασία 

pastedGraphic_1.pdf
Η αίθουσα διαλέξεων που φιλοξενούνται τα μαθήματα της Ακαδημίας των Πολιτών στη Καλαμάτα.
Η συνεργασία αυτή μας κάνει για μια ακόμα φορά υπερήφανους, γιατί τόσο το εκπαιδευτικό μας έργο όσο και η δομή που έχουμε αναπτύξει αναγνωρίζεται αλλά και υποστηρίζεται από δυνατούς συμμάχους που είναι σε θέση να συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού μας στόχου. 
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της μη κερδοσκοπικής και κοινωνικής πολιτικής μας, η Ακαδημία των Πολιτών έχει ιδρύσει και συνεχίζει να ιδρύει τμήματα σε δυσπρόσιτες, απομακρυσμένες περιοχές ή μικρές κωμοπόλεις όπως ο Άγιος Ευστράτιος, η Λήμνος, το Άστρος, τα Φάρσαλα, η Κως, τα τρία νησιά των Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος), η Καλλονή, ο Μόλυβος κ.α. παρέχοντας για πρώτη φορά στις περιοχές αυτές πολύ υψηλού επιπέδου μορφωτικό και υποστηρικτικό έργο. 
Τοιουτοτρόπως, το έργο μας έχει αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που αποτελεί τον ύπατο φορέα δημοσίου της ευρύτερης περιοχής του Βορείου Αιγαίου και εδρεύει στην Μυτιλήνη, από τις περισσότερες αυτοδιοικητικές και περιφερειακές αρχές της χώρας αλλά και από πολλά τοπικά κοινωνικά μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους που διευκολύνουν την παρουσία μας στις πόλεις τους.
Η αρχή και η φιλοσοφία της λειτουργίας της Ακαδημίας των Πολιτών βρίσκεται στην παροχή αξιόλογων, σύγχρονων, εύληπτων και χρήσιμων θεματικών-διδακτικών αντικειμένων που μπορούν να αποτελέσουν ψυχοκοινωνική θωράκιση για κάθε πολίτη και είναι  εναρμονισμένα τόσο με τις παρούσες αιτιάσεις και διαπιστώσεις της θεωρίας και της πρακτικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης, όσο και από τις ερευνητικά και ακαδημαϊκά διαπιστωμένες ανάγκες των πολιτών για μάθηση και γνωστική ανέλιξη.
Για το λόγο αυτό τα θεματικά αντικείμενα που προσφέρουμε είναι προσαρμοσμένα τόσο στην τοπική κουλτούρα όσο και στις διαπιστωμένες ανάγκες που ιεραρχούνται στην εκάστοτε περιοχή που λειτουργεί τμήμα μας.
pastedGraphic_2.pdf
Η αίθουσα διαλέξεων που φιλοξενούνται τα μαθήματα της Ακαδημίας των Πολιτών στη Βέροια.

Σήμερα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε και να προσμετρήσουμε με ακρίβεια τα προσδοκώμενα οφέλη και τις ευκαιρίες για επιμόρφωση, κοινωνική επαφή, ανάπτυξη αλληλεγγύης συλλογικότητας και προσωπική υποστήριξη που παρέχουμε στο ευρύ κοινό μας, μέσα από διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης σε οργανωτικό και ακαδημαϊκό πλαίσιο, επιλέγοντας με πολύ αυστηρά κριτήρια τη γνωστική, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτών – εισηγητών μας καθώς και την επιλογή των θεματικών αντικειμένων που διδάσκουμε, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για υψηλής ποιότητας κοινωνική συνοχή, επαφή και αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών μας με διάφορες δραστηριότητες ψυχαγωγικού, αθλητικού, πολιτιστικού και περιηγητικού χαρακτήρα.
Οι διδάσκοντες που συνεργάζονται μαζί μας επιλέγονται κατόπιν πολύ αυστηρής επιλογής και διαθέτουν άριστη επιστημονική επάρκεια, διδακτικές και επικοινωνιακές ικανότητες και παιδαγωγική εμπειρία, ενώ προέρχονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τον ελληνικό και κυπριακό πανεπιστημιακό χώρο, ενώ ελάχιστοι των επιμορφωτών είναι ειδικοί επιστήμονες από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό χώρο που έρχονται να συμπληρώσουν  με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους τα κενά πρακτικών και θεωρητικών θεμάτων που βρίσκουν σήμερα μεγάλη απήχηση και ενδιαφέρον σε όλους μας.
Ένα από τα πιο ελπιδοφόρα εγχειρήματα της Ακαδημίας στο πλαίσιο της κοινωφελούς εκπαιδευτικής της πολιτικής είναι η δημιουργία τμημάτων και εργαστηρίων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Ήδη έχουν δημιουργηθεί τμήματα στην Μαγούλα - Ελευσίνα, στο κέντρο της Αθήνας (απέναντι από το σταθμό Λαρίσης) και στο Χαϊδάρι. 

pastedGraphic_3.pdf
Ο χώρος εισόδου του αμφιθεάτρου διαλέξεων που θα φιλοξενήσει τα μαθήματα της Ακαδημίας των Πολιτών στο Δήμο Χαϊδαρίου.

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2012-13 εγκαινιάζονται κι αρχίζουν να λειτουργούν τα νέα τμήματα μας: το πρώτο στο ξενοδοχείο OSCAR (Φιλαδέλφειας & Σάμου 25, Αθήνα 10439) απέναντι από το Σταθμό Λαρίσης και τον αντίστοιχο σταθμό του Μετρό, και το δεύτερο που αποτελεί έναν καινοτόμο, σύγχρονο και ειδικά μελετημένο χώρο για τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων και εξειδικευμένων δράσεων επιμόρφωσης βρίσκεται επί της οδού Βουλιαγμένης απέναντι από το Μετρό του Αγίου Ιωάννη (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 123, Αθήνα). Τα προγράμματα, οι διαλέξεις και τα βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο νέο τμήμα της Ακαδημίας των Πολιτών στη Βουλιαγμένης θα αναρτηθούν πολύ σύντομα στην ιστοσελίδα μας.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ένα συνοπτικός πληροφοριακός χάρτης των δράσεων μας που θα ξεκινήσουν κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρόνια 2012-13, ώστε ο καθένας να μπορεί να προγραμματίσει τις παρακολουθήσεις του σε σχέση με τον τόπο, το χρόνο, τα θεματικά αντικείμενα και το είδος της παρακολούθησης (δια ζώσης ή τηλεματική επιμόρφωση). 
Παράλληλα, θα ενημερωθείτε για εξειδικευμένα σεμινάρια και βιωματικές ομάδες καθώς και το χώρο και το χρόνο που αυτά θα πραγματοποιηθούν. 
Τέλος παρέχονται πληροφορίες ενημέρωσης, επικοινωνίας και εγγραφών:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Οι εγγραφές για όλες τις δράσεις, τα σεμινάρια, τα τμήματα και τα εργαστήρια που περιγράφονται στη συνέχεια και που θα διεξαχθούν κατά την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2012 -13,  πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από την Κεντρική Γραμματεία της Ακαδημίας των Πολιτών στο τηλέφωνο 22510-54739 και στο  κινητό 6970069007, αλλά και στο email: academy@aigaion.org και στους κατά τόπους συντονιστές.
Γενικές πληροφορίες για την Ακαδημία στο: http://civilacademy.ucoz.org 

Τα στοιχεία που απαιτούνται σε κάθε αίτηση είναι:
Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα και e-mail επικοινωνίας, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ (για την έκδοση της απόδειξης) και πιστοποιητικά έκπτωσης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (κάρτα ανεργίας, φοιτητική ταυτότητα, βεβαίωση πολυτέκνων κλπ)


1. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1.1 ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Απέναντι από το Σταθμό Λαρίσης – Ξενοδοχείο Oscar)
Στο τμήμα του ξενοδοχείου OSCAR (Φιλαδέλφειας & Σάμου 25, Αθήνα 10439) θα λειτουργήσουν πέντε διαφορετικά τμήματα, ένα κάθε μέρα, ξεκινώντας με τη θεματική της Ψυχολογία και της Συμβουλευτική και αργότερα ανάλογα με τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων, την Οικογενειακή Θεραπεία, το Ψυχόδραμα, τη Μάθηση μέσω περιπέτειας, τον Ελληνικό Πολιτισμό, την Ιστορία, τη Κοινωνιολογία, τη Δημοσιογραφία, τη Τέχνη και κάθε γνωστικό αντικείμενο, που καλλιεργεί την αυτογνωσία και τη κοινωνική ευθύνη.
Στην Ακαδημία των Πολιτών στην Αθήνα μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, για να παρακολουθήσετε 26 τρίωρες διαλέξεις από πανεπιστημιακούς καθηγητές από όλα τα ελληνικά ΑΕΙ, τη Κύπρο και τη Γερμανία. 
Το συνολικό κόστος για όλα αυτά είναι 80 ευρώ ανά θεματική ενότητα, με τις ανάλογες εκπτώσεις στους φοιτητές και στις ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, μπορείτε να εγγραφείτε στις βιωματικές ομάδες, που περιγράφονται στο http://civilacademy.ucoz.org δηλώνοντας συμμετοχή στο 2251054739 / 6970069007 και academy@aigaion.org

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσα Διαλέξεων Ξενοδοχείου OSCAR: Φιλαδέλφειας & Σάμου 25, Αθήνα 10439 (απέναντι από το σταθμό Λαρίσης).
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ / ΩΡΑ: Καθημερινά / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.

1.2 ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Αποτελεί έναν καινοτόμο, σύγχρονο και ειδικά μελετημένο χώρο για τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, βιωματικών εργαστηρίων και εξειδικευμένων δράσεων επιμόρφωσης βρίσκεται επί της οδού Βουλιαγμένης απέναντι από το Μετρό του Αγίου Ιωάννη (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 123, Αθήνα). Τα προγράμματα, οι διαλέξεις και τα βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο νέο τμήμα της Ακαδημίας των Πολιτών στη Βουλιαγμένης θα αναρτηθούν πολύ σύντομα στην ιστοσελίδα μας ( http://civilacademy.ucoz.org ).


1.3 ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τρεις ετήσιοι κύκλοι σπουδών πρόκειται να λειτουργήσουν στο Χαϊδάρι κατά την επόμενη ακαδημαϊκή χρόνια:
1. Ψυχολογία-Συμβουλευτική 
2. Τέχνη-Δημοσιογραφία και 
3. Ζητήματα καθημερινής επιβίωσης υπό το πρίσμα της κρίσης.
 Οι ημέρες διεξαγωγής τους θα είναι Δευτέρα (Ψυχολογία-Συμβουλευτική), Τετάρτη (Τέχνη-Δημοσιογραφία), Παρασκευή (Ζητήματα καθημερινής επιβίωσης υπό το πρίσμα της κρίσης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έναν (80 ευρώ), δύο (150 ευρώ) ή τρεις (200 ευρώ) θεματικές. Οι τιμές αφορούν τα συνολικά ετήσια δίδακτρα και αντιστοιχούν στις 26 τρίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις του καθενός από τους τρεις κύκλους. Παράλληλα, θα διοργανωθούν εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια, στο τομέα της ψυχολογίας, που θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των εγγραφών.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Στρ. Καραϊσκάκη 138 – Επαύλεως 2, Χαϊδάρι) .
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα (Ψυχολογία - Συμβουλευτική) / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Βάγια Μωυσιάδη (6977158799)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.4 ΜΑΓΟΥΛΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Επίσημα πλέον μετά την ευγενική παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαγούλας Αττικής, η Ακαδημία των Πολιτών προκηρύσσει την έναρξη του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου τον Οκτώβριο 2012 για την περιοχή Ελευσίνας- Μαγούλας με θεματικά αντικείμενα:
Α Εξάμηνο. Ψυχολογία
Β Εξάμηνο. Συμβουλευτική
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Χώρος Διαλέξεων Δήμου Μαγούλας Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 2, 19600, Μαγούλα)
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τρίτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Λιούλη  Στέλλα (2132140402)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Δήμος Μαγούλας-Ελευσίνας, Γραφείο κας Λιούλη Στέλλας, 9:00 – 14:00 καθημερινά.
1.5 ΒΟΛΟΣ
Κάθε Δευτέρα Συμβουλευτική Οικογενειακή Θεραπεία για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. 
Κάθε Πέμπτη Ιστορία – Ιστορία Τέχνης για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Πνευματικό Κέντρο Μητρόπολης Δημητριάδος (Κ. Καρτάλη 152 -Γαζή)
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό. Κάθε Πέμπτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Δαπόντα Ελένη (6934755715)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org


1.6 ΛΑΡΙΣΑ
Κάθε Πέμπτη Ψυχολογία και Συμβουλευτική Οικογενειακή Θεραπεία για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.
Κάθε Τετάρτη Ιστορία – Ιστορία Τέχνης για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό. Κάθε Τετάρτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τσαγκαλάς Θέμης (6974496312) και Έμιλυ Φρανσέ (6973303524).
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ξενοδοχείο Διόνυσος, Κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 19:30 – 21:00.

1.7 ΤΡΙΚΑΛΑ
Κάθε Τρίτη Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Κάθε Παρασκευή Ιστορία – Ιστορία Τέχνης για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: HOTEL ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Νεάρχου & Κλειδωνοπούλου) 
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τρίτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό. Κάθε Παρασκευή / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Ντιντής Δαμιανός (6932766908) και Πουλιανίτη Σίσσυ (6978653007)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γραφείο κ. Ντιντή – 21ης Αυγούστου(1ος όροφος), Κεντρική Πλατεία (Πρώην Πανόραμα)- Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00.

1.8 ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Κάθε Πέμπτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία κάθε Πέμπτη για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γουλιέλμου Εμμανουηλία (6949475559 / 24240 24677)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.9 ΣΚΙΑΘΟΣ
Κάθε Τετάρτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Τετάρτη Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τετάρτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Συμιακάκη Δέσποινα (6948784000, 2427029077)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 28, Κατάστημα "ΕΛΙΑ"

1.10 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
Κάθε Παρασκευή Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και κάθε Τετάρτη Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Παρασκευή/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πατέρας Αβραάμ (24240 65041 ( ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΑΙ  6946956700)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Στα τηλέφωνα στον Ιερό Ναό ή στον Πολιτιστικό Σύλλογο 

1.11 ΦΑΡΣΑΛΑ
Κάθε Πέμπτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Συροπούλου Δέσποινα (6978890645) και Βακούλα Σταυρούλα (2491026037/ 6974355917)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΚΕΠ Φαρσάλων, Πατρόκλου 3, Καθημερινά 10:00 - 12:00

1.12 ΜΟΛΥΒΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κάθε Σάββατο Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Σάββατο για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Σάββατο/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πουλερού Πηνελόπη, Χατζημιχαηλίδη Δήμητρα, Δεσινιώτη Μαρία, Σταθάκη Αμαλία (2251054739/6970069007)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Σαπφούς 3, 1ος όροφος, Μυτιλήνη.
pastedGraphic_5.pdf
Ακαδημία των Πολιτών στον Μόλυβο Λέσβου.

1.13 ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
Κάθε Παρασκευή Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Δημοτικό Θέατρο Καλλονής.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Παρασκευή/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πελέκος Θεοχάρης (6948575148/6946978933), Γεωργανή Ειρήνη (698967013) και Πουλερού Πηνελόπη, Χατζημιχαηλίδη Δήμητρα, Δεσινιώτη Μαρία, Σταθάκη Αμαλία (2251054739/6970069007)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Δημοτικό Θέατρο Καλλονής και Αίθουσα Γραφείων Ε.Θ.Ο.Κ. και/ή Σαπφούς 3, 1ος όροφος, Μυτιλήνη.

1.14 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Κάθε Πέμπτη Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
Κάθε Πέμπτη Ιστορία – Ιστορία Τέχνης για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσα Συνεδριάσεων Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη).
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη Συμβουλευτική 16:00-19:00. Κάθε Πέμπτη Ιστορία 19:00-22:00.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πουλερού Πηνελόπη, Χατζημιχαηλίδη Δήμητρα, Δεσινιώτη Μαρία, Σταθάκη Αμαλία (2251054739/6970069007)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γραμματεία της Ακαδημίας των Πολιτών (Σαπφούς 3, 1ος όροφος, Μυτιλήνη) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00.

1.15 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Κάθε Τετάρτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Τετάρτη για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 'Αστρους "ΔΗΜ. Θ. ΣΑΚΑΛΗΣ".
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τετάρτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Παινέσης Σωτήρης (6973221698) και Λυκουρέση Χρύσα (6978448225)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Μόνο τηλεφωνικά. 

1.16 ΧΙΟΣ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Δευτέρα για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κριμιζή-Μορόμαλου Αικατερίνη (6936536552/6936791666) και Κοντογιάννη Μαρία (6945468006)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κάθε Παρασκευή Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική / Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2»
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Παρασκευή/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Οικονομάκης Ιωάννης (2810-320438, 6944463789) και Παναγιωτάκης Αλέξανδρος (6986964605)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

 1.18 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κάθε Πέμπτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κινηματοθέατρο "REX"
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Φουντουλάκη Μαρία (6947878655) και Μπιλανάκη Μαριλένα (6936857867)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ισόγειο Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Κάθε Τετάρτη 12:00-14:00 και Παρασκευή 18:00-20:00

1.19 ΚΑΒΑΛΑ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Δευτέρα για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Κινηματογράφος OSCAR.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Νεοκοσμίδου Παναγιώτα (6944964104) και Χατζηγεωργίου Εύη (6938998753)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γραφείο Κοινωνικών Φορέων και Συλλόγων, ισόγειο Μεγάλης Λέσχης, Κύπρου 12 και Εθνάρχου Μακαρίου γωνία, κάθε Πέμπτη 10:00-12:00 και Παρασκευή 18:00 - 20:00
pastedGraphic_6.pdf
Ακαδημία των Πολιτών στη Καβάλα.

1.20 ΑΡΤΑ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Δευτέρα για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΔΙΩΝΗ»
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τζόκα Αθανασία (6934355764) και Μπαλατσούκα Αικατερίνη (6979209099)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ξενοδοχείο "Κρόνος", Δευτέρα-Τρίτη 12:00-14:00 και Τετάρτη-Πέμπτη 19:00-21:00

1.21 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κάθε Τετάρτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Τετάρτη για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσα Παύλου Μελά ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τετάρτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πολυχρονιάδου Νατάσσα (6987472372)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Δημαρχείο Ωραιοκάστρου - Γραφείο Παιδείας, Δευτέρα 10:00-14:00 και Τετάρτη 18:00-21:00 στο κτήριο "Ιωάννης Καποδίστριας" (ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου)

1.22 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κάθε Τρίτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Τετάρτη για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τρίτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Θα ανακοινωθούν.
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.23 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Δευτέρα για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αριστομένους 33)
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Σινοπούλου Αντιγόνη (6989287344) Βιγκόπουλος Γιώργος (6981760181/6944775403)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας (Αριστομένους 33), Τρίτη και Πέμπτη 11:00-13:00 και 18:00-20:00 και Τετάρτη 11:00-13:00

1.24 ΚΩΣ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική κάθε Δευτέρα για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Πετράτου Καίτη (6970349685) και Μπαλάσα Κατερίνα (6981067776) 
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.25 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Κάθε Τετάρτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Γυμνάσιο Αλιβερίου
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τετάρτη/ 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Δροσάτου Δέσποινα (6978940733)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Δημαρχείο Αλιβερίου (τμήμα παιδείας - τμήμα τεχνικής υπηρεσίας) και Κύμης. 

 1.26 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Κάθε Πέμπτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Στεφανίδης Δημήτριος (6945877370) και Μπίμπαση Χρύσα (6945779762)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Φουαγιέ Δημοτικού Θεάτρου. Τετάρτη-Πέμπτη 18:00-20:00.

1.27 ΞΑΝΘΗ
Κάθε Τρίτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τρίτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Θα ανακοινωθούν.
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org


1.28 ΕΔΕΣΣΑ
Η Ακαδημία των Πολιτών στην Έδεσσα γίνεται σε συνεργασία με το Οxygen Group και την αρωγή του Δήμου. Κάθε Τρίτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Πολυχώρος Καταρράκτες.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τρίτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Μάρα Γκέρτσα (6943070053)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.29 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Κάθε Παρασκευή Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αίθουσα διαλέξεων ξενοδοχείου ARCADIA
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Παρασκευή / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Θα ανακοινωθούν.
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

 1.30 ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org
pastedGraphic_7.pdf
Η Ακαδημία των Πολιτών πρόκειται να λειτουργήσει τμήμα της στον Αγ. Ευστράτιο Λέσβου.
1.31 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.32 ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.33 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.34 ΡΟΔΟΣ
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Δημοτικό Θέατρο Ρόδου
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Θα ανακοινωθούν.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Χατζηκαντής Βαλάντης (2241070171).
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Εταιρία "Εξέλιξις", 28ης Οκτωβρίου 27. Τρίτη και Πέμπτη 12:00 – 14:00

1.35 ΚΕΡΚΥΡΑ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Θα ανακοινωθεί.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Βίλυ Λούβαρη (6977489871)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Studio Αγγλικής Γλώσσας Βίκη Σπιτιέρη Μουστοξίδου 7 (Πλατύ Καντούνι) Τρίτη πρωί 10:00 - 13:00 και κάθε Πέμπτη 18:00 - 20:00.

1.36 ΑΓΡΙΝΙΟ 
Κάθε Τετάρτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Αμφιθέατρο Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου, Πλατεία Παναγοπούλου 4.
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τετάρτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Τραγουλιάς Χρήστος (6946443313 / 26410 28240) και Υφαντής Ηλίας (6938542565)
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ισόγειο γυμναστικής εταιρίας Αγρινίου, Παναγοπούλου 4, Δευτέρα - Τετάρτη 18:00 - 20:00.
1.37 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Κάθε Τρίτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.38 ΠΑΤΡΑ
Κάθε Πέμπτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ξενοδοχείο Astir 
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Πέμπτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Θα ανακοινωθούν.
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.39 ΝΑΥΠΛΙΟ
Κάθε Δευτέρα Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: "Βουλευτικό" Ναυπλίου 
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Δευτέρα / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Θα ανακοινωθούν.
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.40 ΑΡΓΟΣ
Κάθε Τετάρτη Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Εργατικό Κέντρο Άργους. 
ΚΟΣΤΟΣ: 80 ευρώ ετησίως ανά θεματική ενότητα (50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές).
ΜΕΡΑ/ΩΡΑ: Κάθε Τετάρτη / 17:00-20:00 για το χειμερινό εξάμηνο και 18:00-21:00 για το εαρινό.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Θα ανακοινωθούν.
ΧΩΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θα ανακοινωθεί. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.41 ΑΝΝΟΒΕΡΟ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org

1.42 ΚΥΠΡΟΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Ψυχολογία για το χειμερινό εξάμηνο και Συμβουλευτική/ Οικογενειακή Θεραπεία για το εαρινό. (Προσωρινά οι εγγραφές στα: 2251054739 /6970069007 και academy@aigaion.org


2. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Τμήματα της Ακαδημίας των Πολιτών που θα διεξαχθεί το πρόγραμμα: Μόλυβος, Κως, Ναύπλιο, Ηράκλειο, Σκιάθος, Σκόπελος ή σε όποια άλλη περιοχή υπάρξει ικανοποιητικό ενδιαφέρον.
Έναρξη Μαθημάτων: Οκτώβριος 2012.
pastedGraphic_8.pdf
Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ακαδημίας των Πολιτών αναγνωρίζοντας την ανάγκη παροχής εξειδικευμένης και εστιασμένης επιμόρφωσης των πολιτών σε περιοχές που παρουσιάζουν τουριστική ανάπτυξη και που η τοπική οικονομία και οι επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων συνδέονται με τον Τουρισμό, πρόκειται  μετά από πρόταση των κατοίκων και των φορέων των περιοχών αυτών, να διεξάγει κύκλο σεμιναρίων 6 μηνών, στο πλαίσιο του θεματικού αντικείμενου "Ψυχολογία - Συμβουλευτική (Θ.Ε 01/Α)  με τίτλο "Ψυχολογία και Κοινωνιολογία του Tουρισμού”  (Θ.Ε 01/Α/ΤΟΥΡ.). 
Ο θεματικός αυτός κύκλος είναι εστιασμένος στην  παροχή εξειδικευμένης ψυχολογικής και κοινωνιολογικής γνώσης που θα βοηθήσει τους επιμορφούμενους να κατανοήσουν καλύτερα τους μηχανισμούς, τα κίνητρα, τις απαιτήσεις, τη συμπεριφορά, τη ψυχολογία και τη ταυτότητα του μέσου τουρίστα που επισκέπτεται περιοχές στην Ελλάδα -ξένου και Έλληνα- σε ψυχολογικό και κοινωνιολογικό επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνιακής του πολιτικής και την ικανοποίηση του τουρίστα - πελάτη. 
Παράλληλα, μέσα από το σεμινάριο αυτό ο επαγγελματίας ή ο υπάλληλος του τουρισμού θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει, να κατανοήσει και να επεξεργαστεί τη δική του ψυχολογία και συμπεριφορά σε σχέση με το τουρίστα ή το τουριστικό προϊόν με σκοπό την αυτοβελτίωση της επικοινωνίας και του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος.
Το θεματικό αυτό αντικείμενο αποτελεί σημαντική  προσφορά της Ακαδημίας των Πολιτών στους κατοίκους των αναφερόμενων περιοχών για δύο βασικούς λόγους. Αρχικά, οι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο ψυχολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονες στην Ελλάδα είναι ελάχιστοι κι ακόμα επειδή σύμφωνα με τις στατιστικές μετρήσεις του Ε.Ο.Τ., των περιφερειακών επιμελητηρίων και του Υπουργείου Τουρισμού, η παροχή εξειδικευμένης τουριστικής γνώσης αναβαθμίζει τη γενική και ειδική τουριστική πολιτική της χώρας μας αλλά και των συγκεκριμένων περιοχών και βοήθα την έλευση περισσότερων τουριστών με καλύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά.
Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα θεματικά αντικείμενα που θα παρουσιαστούν να είναι εύληπτα, χρήσιμα και αποτελεσματικά από όλους με σκοπό να οδηγούν στη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων αλλά και να δίνουν ιδιαίτερες δεξιότητες για αυτοβελτίωση και ικανότητα κριτικής της επαγγελματικής σχέσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  (Θ.Ε 01/Α/ΤΟΥΡ.)α/α

Θεματικό αντικείμενο

1
Γενικές αρχές της ψυχολογικής θεωρίας. Η έννοια των κινήτρων στη Ψυχολογία. Θεωρία και εφαρμογές.
2
Η επικοινωνία στη τουριστική επαγγελματική συνδιαλλαγή. Στάσεις, στερεότυπα, ομάδες, και συμπεριφορές.
3
Η συμπεριφορά του Έλληνα και του ξένου τουρίστα. Ανθρωπογεωγραφία του τουρισμού.
4
Κοινωνιολογική ανάλυση του τουρισμού.
5
Τα κίνητρα και οι προσδοκίες της τουριστικής μετακίνησης.
6
Ψυχολογία του τουρίστα καταναλωτή.
7
Τουριστική ανάγκη σύμφωνα με την κατάταξή Maslow.
8
Επίδραση της τουριστικής εισροής στη τοπική κουλτούρα και τη τοπική κοινωνία. Διαπολιτισμικές και πολυπολιτισμικές επιδράσεις και επιρροές. Κοινωνιολογικές επιδράσεις και συνέπειες του τουριστικού φαινομένου καθώς και αλλοίωση και αναπροσαρμογή των κοινωνικών δομών εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης σε κοινωνίες προορισμού.
9
Ο τουρισμός στο πεδίο ανάλυσης των κοινωνικών επιστημών.
10
Μορφολογία και ψυχοδυναμική του τουριστικού επαγγέλματος.
11
Στρατηγικές βελτίωσης της επαγγελματικής επικοινωνίας.
12
Διαχείριση κρίσεων και επίλυση επικοινωνιακών προβλημάτων στο χώρο της εργασίας. Η ψυχολογία των εργαζομένων σε χώρους τουριστικής επιχειρηματικότητας.
13
Η ψυχοκοινωνική ταυτότητα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και οι επιδράσεις της στον τουρισμό και στις τουριστικές κοινωνίες.
14
Είδη και κατηγορίες τουρισμού στην Ελλάδα, (περιηγητικός, θρησκευτικός, τουρισμός αναψυχής, τουρισμός πολυτελείας, εναλλακτικός, αθλητικός, μαζικός τουρισμός, τουρισμός τρίτης ηλικίας. Εξετάζοντας το ψυχοκοινωνικό προφίλ της ταυτότητας του μέσου τουρίστα.  3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Η Ακαδημία των Πολιτών ανακοινώνει την έναρξη εγγραφών στην Διαδικτυακή Ακαδημία, μια διαδραστική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, με πολύ οπτικοακουστικό υλικό, βιντεοσκοπημένες από τηλεοπτικό συνεργείο διαλέξεις και εκπαιδευμένους στη χρήση της καθηγητές.
Το Πρόγραμμα αυτό αφορά άτομα, που δεν έχουν πρόσβαση στις ζωντανές διαλέξεις της Ακαδημίας, με ετήσιο κόστος 60 ευρώ. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:
 • Ειδική Αγωγή,
 • Παιγνιοθεραπεία,
 • Συστημική θεραπεία,
 • Συμβουλευτική,
 • Αρχές Διαδικτυακής Συμβουλευτικής,
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός,
 • Κλινική Ψυχολογία,
 • Κοινωνιολογία,
 • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
 • Μουσικοθεραπεία,
 • Ψυχόδραμα,
 • Ροτζεριανή Θεραπεία,
 • Συμβουλευτική Ζευγαριών,
 • Αυτοεκτίμηση και Διεκδικητικότητα,
 • Εγκληματολογία,
 • Ιστορία,
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική,
 • Συμβουλευτική Πένθους,
 • Θεατρολογία,
 • Προπονητική Ζωής,
 • Οικονομικά,
 • Αναλυτική Ψυχολογία,
 • Ηγεσία, Τεχνικές Διαπραγμάτευσης,
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
 • Δεοντολογία Ψυχολογικής Παρέμβασης,
 • Μεθοδολογία Έρευνας.

pastedGraphic_9.pdf
Η παρακολούθηση των ενοτήτων υποστηρίζεται από ζωντανή επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω chat, Skype, forum, Facebook και e-mail. Απορίες και ζητήματα λύνονται και τηλεφωνικά. Η παρακολούθηση των ενοτήτων διαρκεί ένα έτος, και είναι υποχρεωτική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις ιδιόγραφες αιτήσεις τους στο academy@aigaion.org με την ένδειξη “Για τη Διαδικτυακή Ακαδημία των Πολιτών” ή να εγγράφονται τηλεφωνικά στο 22510-54739 και 6970069007. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο. Δεν απαιτείται η εγκατάσταση κανενός λογισμικού στον υπολογιστή. Στην πλατφόρμα ήδη υπάρχουν όλα τα αναγκαία βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή.
Όσοι εγγραφούν στη Διαδικτυακή Ακαδημία, και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο ΚΕΔΔΥ Β' Αθηνών, υπό την εποπτεία της κ. Πανταζοπούλου Μαρίας (Προϊσταμένη) και με τον κ. Φρέρη Γεώργιο, Παιδοψυχίατρο, Υπεύθυνο Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΚΨΥ του ΓΝΝΘ «Η Σωτηρία».

4.  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ» 
(Αποκλειστικά διαδικτυακό)

Η Ακαδημία των Πολιτών προκηρύσσει εντατικό μηνιαίο διαδικτυακό πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στη στατιστική, μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, διάρκειας 100 ωρών, για μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και γενικότερα ασχολούμενους με κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές επιστήμες. Το Πρόγραμμα δεν απαιτεί φυσική παρουσία. 

pastedGraphic_10.pdf

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση με τον κόσμο της έρευνας, στη θεωρητική και πρακτική ενδυνάμωση, στην προώθηση και τη διευκόλυνση της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και στους τομείς εκείνους, που συνδέονται με τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και στην απόκτηση βασικών γνώσεων για επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη.
Στόχοι του προγράμματος είναι: 
1. Η ενδυνάμωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, όσον αφορά στις ερευνητικές τους δράσεις, 
2. Η εκπαίδευση των καθηγητών και δασκάλων στις ερευνητικές πρακτικές, 
3. Η γνωριμία με νέες ερευνητικές προσεγγίσεις, 
4. Η εφαρμογή των ερευνητικών μεθόδων και η χρήση της στατιστικής.
Οι θεματικές ενότητες που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:
 • Εισαγωγικά στοιχεία έρευνας
 • Σχεδιασμός έρευνας
 • Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
 • Δεοντολογία έρευνας
 • Επεξεργασία δεδομένων με SPSS 
 • Συγγραφή Επιστημονικών Ερευνητικών εργασιών
Παράλληλα, θα υπάρξει ατομική εκπαίδευση για όσους ασχολούνται με διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο. 
Κόστος για φοιτητές 150 ευρώ και 250 ευρώ για τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Δηλώσεις συμμετοχής στο academy@aigaion.org, όπου αποστέλλετε ιδιόγραφη αίτηση, αναγράφοντας στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα στατιστικής, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας, πατρώνυμο και την ιδιότητα σας (φοιτητής, μεταπτυχιακός κλπ). Τα έσοδα της Ακαδημίας διατίθενται για την ίδρυση και λειτουργία Ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Δεν παρέχονται αμοιβές ούτε επιμερίζονται κέρδη.  

Ενδεικτικά Περιεχόμενα θεματικών ενοτήτων

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 • Εισαγωγή στον προβληματισμό της έρευνας.
 • Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα: αναγκαιότητα, σκοπός, θεωρία, μεταβλητές, υποθέσεις.
 • Έννοια, περιεχόμενο, μέσα και διακρίσεις επιστημονικής έρευνας.
 • Ποιοτική και ποσοτική έρευνα, είδη ερευνών, εγκυρότητα και αξιοπιστία.
 • Τα στάδια της επιστημονικής έρευνας.
 • Έννοια, χαρακτηριστικά, είδη και στάδια της επιστημονικής έρευνας (στάδιο    προγραμματισμού και οργάνωσης και στάδιο εκτέλεσης).
 • Θεωρητική συζήτηση για τη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας.
 • Εισαγωγή στον προβληματισμό της κοινωνικής έρευνας. Η ιδιαιτερότητα της κοινωνικής πραγματικότητας ως φαινόμενου έρευνας.

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικής έρευνας.
 • Καθορισμός στόχου και παραγόντων της έρευνας, προσδιορισμός ερευνητέου πληθυσμού και προϋπολογισμού, κατασκευή χρονοδιαγράμματος, επιλογή χρόνου διενέργειας και περιόδου αναφοράς, επιλογή εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για τη διενέργεια της έρευνας, πιλοτική έρευνα, δημοσιότητα της έρευνας.
 • Μεθοδολογικός σχεδιασμός έρευνας.
 • Κατάρτιση ερωτηματολογίου ή οδηγού συνέντευξης, δημιουργία σχεδίου δειγματοληψίας, υπολογισμός σφαλμάτων, δημιουργία σχεδίου παρουσίασης αποτελεσμάτων.

 • ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
 • Ηθική διλήμματα- Δεοντολογία έρευνας.
 • Η έννοια της δεοντολογίας, συμμόρφωση και ηθική, Προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικότητα, συναίνεση.
 • Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας.
 • Εγκυρότητα και αξιοπιστία στις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους. Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Τρόποι διασφάλισης. Τριγωνοποίηση.
 • Διλήμματα ποιοτικής και ποσοτικής.

 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 • Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους.
 • Βασικές έννοιες.
 • Μέθοδοι συλλογής ή παραγωγής δεδομένων:
 • ΠΟΣΟΤΙΚΗ: Συλλογή δεδομένων, Δειγματοληπτικές έρευνες, ερωτηματολόγια και κλίμακες, Πειραματική μέθοδος. 
 • Μέθοδοι Επεξεργασίας δεδομένων:
 • Κωδικογράφηση απαντήσεων, έλεγχοι, εισαγωγή δεδομένων και αποθήκευση στον υπολογιστή.
 • Έλεγχος υποθέσεων.
 • Εξαγωγή, Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων.
 • Τρόποι ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων: Περιγραφική και επαγωγική ανάλυση. Σύνταξη έκθεσης, συμπεράσματα και προτάσεις.

 • ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 • Εισαγωγή στις Ποιοτικές Μεθόδους.
 • Βασικές έννοιες. Αντιπαραβολή ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας.
 • Μέθοδοι συλλογής ή παραγωγής δεδομένων:
 • ΠΟΙΟΤΙΚΗ: Συλλογή δεδομένων, Συνεντεύξεις και οδηγός ανοιχτής συνέντευξης, Ομάδες εστίασης, Βιογραφική- ερμηνευτική μέθοδος, Έρευνα δράσης, Συμμετοχική ή μη συμμετοχική παρατήρηση, Αρχειακή έρευνα, Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού.
 • Μέθοδοι Επεξεργασίας δεδομένων:
 • Κωδικογράφηση ποιοτικών δεδομένων- ανάλυση περιεχομένου
 • Εξαγωγή, Ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων:
 • Τρόποι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων: Ανάλυση περιεχομένου
 • Σύνταξη έκθεσης, Συμπεράσματα και προτάσεις. 

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ SPSS  

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ SPSS

 • Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του στατιστικού προγράμματος SPSS.
 • Βασικές αρχές καταχώρισης δεδομένων & στατιστικής ανάλυσης με το SPSS (Εισαγωγή δεδομένων στον Data Editor του SPSS)
 • Μεταφορά δεδομένων από άλλα λογισμικά προγράμματα (π.χ. Excel, Access) στο SPSS.
 • Καθορισμός ιδιοτήτων μεταβλητών (variable view).
 • Διαχείριση αρχείων δεδομένων (data), αποτελεσμάτων (output) και κώδικα (syntax)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ SPSS

 • Περιγραφική στατιστική ανάλυση (descriptive statistics)
 • Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα
 • Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση, και κατανομή
 • Μορφές κατανομών τιμών
 • Έλεγχος δεδομένων - ακραίες τιμές (outliers) - χαμένες μετρήσεις (missing data)
 • Περιγραφικά μέτρα κεντρικής θέσης (π.χ. μέσος όρος, διάμεσος)
 • Περιγραφικά μέτρα διασποράς (π.χ. διακύμανση, τυπική απόκλιση, τυπικό σφάλμα)
 • Πίνακες διπλής εισόδου (cross-tabs) – Έλεγχος Χ2
 • Μελέτη συσχέτισης (correlations)
 • Συντελεστές συσχέτισης: συσχέτιση Pearson,και ρ του Spearman
 • Έλεγχοι μέσων τιμών (t-test)
 • Δημιουργία γραφημάτων (Ραβδογράμματα, ιστογράμματα, Boxplots, Steam-and-leaf plots, Scatter plots, Pareto)
 • Τροποποίηση και διαμόρφωση γραφημάτων και πινάκων


 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ SPSS 

 • Εφαρμογές – παραδείγματα, Εργασίες στο SPSS


 • Ειδικές στατιστικές αναλύσεις με το SPSS 

 • Ανάλυση διακύμανσης (Analysis of Variance, ANOVA): εισαγωγή στην απλή μη συσχετισμένη ANOVA
 • Ανάλυση διακύμανσης για συσχετισμένες τιμές ή επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
 • Ανάλυση συν-διακύμανσης (ANCOVA) μικτοί σχεδιασμοί διπλής ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA)
 • Πολυπαραγοντική ανάλυση διασποράς

 • Εφαρμογή στατιστικών αναλύσεων με το SPSS
 • Εφαρμογές – παραδείγματα, Εργασίες στο SPSS
 • Επίλυση προβλημάτων - διερεύνηση υποθέσεων

 • Factor analysis & Regression 
 • Παραγοντική ανάλυση – FactorAnalysis
 • Παλινδρόμηση: πρόβλεψη (απλή -πολλαπλή)

5.  ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

«Ετήσιο Σεμινάριο Κατάρτισης στη Συστημική Θεραπεία».
Τίτλος: Η συστημική προσέγγιση στην αντιμετώπιση προβλημάτων οικογένειας, ζεύγους, παιδιών ∙ θεωρητικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές
Διάρκεια: 1 έτος (Οκτώβριος 2012- Οκτώβριος 2013)
Συχνότητα: Μία φορά το μήνα (Ημέρα Κυριακή)
Διάρκεια μαθήματος: 10 ώρες
Ημέρα: Κυριακή 10.00-19.00
Αποδέκτες: Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών, Εκπαιδευτικοί και Φοιτητές
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος, Βέροια ,Κοζάνη, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Άρτα.
Κεντρική Θεματολογία:          
 • Ιστορική Εξέλιξη της Θεραπείας Οικογένειας
 • Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και στη Συστημική Θεραπεία
 • Συνοπτική παρουσίαση των Σχολών Συστημικής Θεραπείας
 • Οικογενειακή Διαγνωστική
 • Το οικογενειακό ιστορικό
 • Η τεχνική του Γενεογράμματος
 • Η δομή της πρώτης Συνεδρίας
 • Βασικές θεραπευτικές στάσεις
 • Συστημικές τεχνικές συζήτησης (κυκλικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση κλπ.)
 • Τεχνικές παρέμβασης
 • Η θεραπευτική διεργασία
 • Ορισμός της θεραπείας ζεύγους και βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Συστημική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας ζευγαριού
 • Οι ‘’ δύσκολοι σύντροφοι’’
 • ‘’Εξωσυζυγικές σχέσεις’’ και θεραπευτικοί χειρισμοί.
 • Το συναίσθημα του θυμού στη δυναμική του ζευγαριού
 • Το διαζύγιο
 • Διαζύγιο και παιδιά
 • Οριοθέτηση υποσυστημάτων οικογένειες, τριγωνοποίηση
 • Συστημική θεώρηση του σχολείου
 • Εφαρμογές οικοσυστημικής προσέγγισης στη σχολική τάξη
Βιωματικές διεργασίες: Για την εμπέδωση των θεωρητικών αρχών, περίπου το μισό κάθε μαθήματος θα καλύπτεται από παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων, ενδεχομένως προβολή βιντεοσκοπημένων συνεδριών κλπ
Αριθμός συμμετεχόντων: Ικανοποιητικός αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα είναι τα 30 άτομα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα της συμμετοχής όλων.
Κόστος: 300 ευρώ (σε 2 δόσεις με δυνατότητα διακανονισμού). Ισχύει έκπτωση 50% σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές.
Σημείωση: Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και ίδρυση Ακαδημιών σε όλη την Ελλάδα. Δεν παρέχονται αμοιβές ούτε επιμερίζονται κέρδη.
6. ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Η Συμβουλευτική αποτελεί κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών, που έχει σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων.

Επιπλέον σκοπός της Συμβουλευτικής είναι η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, η επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, όπου κι αν αυτές δραστηριοποιούνται, η κατανόηση των ατομικών ενεργειών, των κινήτρων και του εαυτού και φυσικά του κοινωνικού, εργασιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος.
pastedGraphic_11.pdf

Για τους παραπάνω σκοπούς, η συμβουλευτική αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας και της Ψυχομετρίας.

Η Συμβουλευτική εφαρμόζεται και ασκείται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις οργανισμούς κ.ά.

Ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή ανέλιξη και σε αυτή μπορούν να εξειδικευθούν άτομα που εστιάζουν τις σπουδές, το επάγγελμα, το ενδιαφέρον και την εμπειρία τους στο χώρο των επιστημών της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, των κοινωνικών επιστημών και των επιχειρήσεων.

Κατάλογος  μαθημάτων

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι ενότητες του προγράμματος, στις οποίες θα συμμετέχετε υποχρεωτικά: 
 • Αρχές Συμβουλευτικής 
 • Διαδικτυακή Συμβουλευτική
 • Προσωποκεντρική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Πένθους
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική 
 • Διαπολιτισμική Συμβουλευτική 
 • Σχολική Συμβουλευτική 
 • Περιβαλλοντική Συμβουλευτική 
 • Ανάπτυξη Αυτοεκτίμησης 
 • Συμβουλευτική Οργανισμών 
 • Εργατικό Δίκαιο-Διαχείριση Κρίσεων 
 • Συμβουλευτική Ευάλωτων Ομάδων 
 • Πρακτική Άσκηση 
 • Συνέδριο 
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 
 • Αξιολόγηση 
ΚΟΣΤΟΣ: 1000 ευρώ. Ισχύει 50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές.
7. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ
pastedGraphic_12.pdf

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ

Εισηγήτρια: Βαλεντίνα Κόρδη 

Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου:

1.  Τι πραγματικά θέλουμε στη ζωή και πώς θα το πετύχουμε;

1.1  Ο κύκλος της ζωής – Πώς συνδέονται οι διάφοροι τομείς της ζωή μας για την επίτευξη μια ευτυχισμένης και επιτυχημένης ζωής.

1.2. Οι 6 ανθρώπινες ανάγκες και τι ρόλο παίζουν στη δική μας ζωή;

1.3 . Θέσπιση στόχων – Πώς φτιάχνουμε το δικό μας πλάνο δράσης για την επίτευξή τους.

1.4  Αντιμετωπίστε τον εσωτερικό σας «κριτή» (Περιοριστικές Αντιλήψεις – Εμπόδια – Φοβίες ) με τη βοήθεια του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

1.5 Επιλογή των πεποιθήσεών μας.

1.6  Αξιολόγηση «προβλημάτων» και επίλυσή τους.

1.7  Ο ρόλος της αυτοπεποίθησης στην επίτευξη των στόχων μας και πώς θα την αναπτύξουμε.

1.8 Τα «δυνατά» μας σημεία, πώς τα ανακαλύπτουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση των αδύναμων σημείων μας.

2.  Βελτιώνοντας τον εαυτό μας, βελτιώνουμε τη ζωή μας

2.1       Διαχείριση άγχους.

2.2       Γίνεται καλός ακροατής.

2.3       Το ένστικτό μας ως σύμβουλος λήψης αποφάσεων και δράσης στη ζωή μας.

2.4       Διαχείριση χρόνου.

2.5       Η ταύτιση ως μέσω ανάπτυξης εμπιστοσύνης.

2.6       Ανάπτυξη δυναμικής συμπεριφοράς – Πώς να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε;
 Πόλη διεξαγωγής: Βόλος
Διάρκεια: 10 ώρες (μία φορά- ένα Σάββατο ή Κυριακή)
Διάρκεια εγγραφών: Όλο το χρόνο
Κόστος: 20 ευρώ
Πληροφορίες-Δηλώσεις Συμμετοχής: civilacademyoffice@gmail, tel: 6986053769 ή 2251054739
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ
Εισηγήτρια: Κατερίνα Σαμιώτη
Διάρκεια: τρία  10ωρα 
Κόστος: 100 ευρώ. Ισχύει έκπτωση 50% σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές
Ενδεικτικά,  κάποιες από τις θεματικές του σεμιναρίου:
o Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Ορολογία, Σκοπός, Σημαντικοί Θεωρητικοί).
o Θεωρίες Κινήτρων.
o Αρχές Συμβουλευτικής (Ορισμός, Περιεχόμενο, Τεχνικές).
o Αρχές Συμβουλευτικής στην Πράξη (Βιωματικές Ασκήσεις, Εναλλαγή Ρόλων).
o Εισαγωγή σε Βασικές Ψυχοθεραπευτικές Μεθόδους (Ψυχαναλυτική Θεωρία, Γνωσιακή -Συμπεριφορική, Ομαδική Θεραπεία, Οικογενειακή θεραπεία).
pastedGraphic_13.pdf

o Βασικές Ψυχοθεραπευτικές Μέθοδοι (Ομαδική Ανάλυση, Θεραπεία Gestalt, Προσωποκεντρική, Θεραπευτική Κοινότητα)
o Εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών μεθόδων σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (Παιδιά, Εφήβους, Ηλικιωμένους)
o Εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών μεθόδων σε συγκεκριμένα πλαίσια (Ειδική Αγωγή, Νοσοκομείο, Κέντρα Ημέρας, Μονάδες Απεξάρτησης)
o Δημιουργία Ομάδας (Χώρος, Χρόνος, Μέγεθος, Προετοιμασία)
o Αρχές της Οικογενειακής Δομής.
o Θεραπεία Οικογένειας και Θεραπεία Ζεύγους, ομαδική προσέγγιση ως ανοικτό σύστημα.
o Αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης.
o Ο ρόλος του Συντονιστή στην Ομαδική Ανάλυση.
o Ο ρόλος του σχετίζεσθαι στην Ομαδική Ανάλυση.
o Η Ομαδική ανάλυση των Ψυχώσεων: Ιδέες, Παρεμβάσεις και πλαίσια.
o Μεταβίβαση και Αντιμεταβίβαση στην Ομαδική Ανάλυση και Ομαδική Ψυχοθεραπεία.
o Τα χαρακτηριστικά των μεγάλων Ομάδων.
o Η χρήση της Ομάδας στους Οργανισμούς.
o Ομαδικοαναλυτική Εποπτεία.
o Θεραπεία Κοινότητας.
o Η σημασία της Εναλλαγής των Επιπέδων στη Θεραπευτική Διαδικασία της Θεραπευτικής
Κοινότητας.
o Το Μορενικό Ψυχόδραμα.
o Το Ομαδικοαναλυτικό Ψυχόδραμα.

9. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εισηγητής: Κωστής Σταματόπουλος
Διάρκεια: τρία 10ωρα
Κόστος: 100 ευρώ  (10:00-18:00) μία φορά-Σάββατο ή Κυριακή. Ισχύει 50% έκπτωση σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και φοιτητές
Πόλεις διεξαγωγής: Βόλος, Λάρισα, Ηράκλειο, Αθήνα και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή συγκεντρωθούν 20 τουλάχιστον άτομα.

Η μάθηση μέσω περιπέτειας βασίζεται στις αρχές του Bruner, ο οποίος υποστήριζε ότι η απόκτηση νέων πληροφοριών δεν είναι αυτοσκοπός του ανθρώπου, αλλά συσχετίζεται πάντοτε με την κοινωνική προσαρμογή και την επίλυση προβλημάτων. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που ήδη κατέχετε χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο για την απόκτηση νέας γνώσης, μετασχηματίζονται και ελέγχονται για την καταλληλότητά τους σε καινούριες εμπειρίες.
Το Adventure Training, όπως είναι γνωστό διεθνώς, χρησιμοποιεί την ανακαλυπτική περιπέτεια, το παιχνίδι, τις ασκήσεις. Συνήθως διεξάγεται σε ανοιχτούς χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και την εμπειρία, αν θέλουν να επιλύσουν κάποιο εύκολο ή δύσκολο πρόβλημα. Έτσι αναδεικνύεται η δυναμική της ομάδας, η συναισθηματική νοημοσύνη, αναδύονται οι ρόλοι του καθενός σε αυτήν, διδάσκεται η ηγεσία και η αντιμετώπιση κρίσεων. Σε μετέπειτα στάδια μπορεί να περιλαμβάνει αναβάσεις βουνών, περάσματα ποταμών κλπ, ανάλογα με τη συνοχή της ομάδας και τους στόχους, που τίθενται.
Συστημική θεραπεία αποκομμένη από την κοινωνιολογική και ψυχιατρική θεώρηση των συμμεταβολών κοινωνίας-οικογένειας δε νοείται..Αλλά μην φοβάστε..Τα θεωρητικά μαθήματα θα εμπλουτίζονται από την υποχρέωσή σας να μελετήσετε με το δικό σας ρυθμό το πλούσιο υλικό, που βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να μιλήσετε με θεραπευτές από όλα τα μέρη της Ελλάδας.
Όσοι εγγράφεστε στα σεμινάριά μας, όπως το ετήσιο της συστημικής-οικογενειακής θεραπείας, να φοράτε άνετα ρούχα και παπούτσια, όταν προσέρχεστε.
Σας προειδοποιούμε..Εφαρμόζουμε ριζοσπαστικές μεθόδους διδασκαλίας. Δεν θέλουμε σπουδαστές τυφλωμένους από την ατομικότητα..Δημιουργούμε ομάδες..Έτσι τα τμήματα της Αθήνας και του Ηρακλείου την πρώτη μέρα θα συναντηθούν έξω κι όχι στην αίθουσα διδασκαλίας, για να ζήσουν την μάθηση μέσω περιπέτειας (adventure training), που θα τους βοηθήσει στην βιωματική κατανόηση της δυναμικής της ομάδας. Η συμβουλευτική μέσω περιπέτειας διεξάγεται σε ανοιχτό ή και κλειστό χώρο, και περιλαμβάνει στοιχεία της ανακαλυπτικής μάθησης και της εξερεύνησης
Όλο το υπόλοιπο σεμινάριο θα διεξαχθεί με βιωματικές ασκήσεις, που θα σας εισάγουν στο κατώφλι της συστημικής θεραπείας με τον πιο ευχάριστο τρόπο. Πληροφορίες: 22510-54739 και academy@aigaion.org
Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που ήδη κατέχετε χρησιμοποιούνται ως εφαλτήριο για την απόκτηση νέας γνώσης, μετασχηματίζονται και ελέγχονται για την καταλληλότητά τους σε καινούριες εμπειρίες. Το Adventure Training, όπως είναι γνωστό διεθνώς, χρησιμοποιεί την ανακαλυπτική περιπέτεια, το παιχνίδι, τις ασκήσεις. Συνήθως διεξάγεται σε ανοιχτούς χώρους, όπου οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να συνεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και την εμπειρία, αν θέλουν να επιλύσουν κάποιο εύκολο ή δύσκολο πρόβλημα. Έτσι αναδεικνύεται η δυναμική της ομάδας, η συναισθηματική νοημοσύνη, αναδύονται οι ρόλοι του καθενός σε αυτήν, διδάσκεται η ηγεσία και η αντιμετώπιση κρίσεων.
Ενδεικτικές Θεματικές ενότητες:
 • Εισαγωγή στη βιωματική εκπαίδευση
 • Βασικές έννοιες & όροι
 • Στόχοι, περιεχόμενο, και μορφή
 • Ιστορία
 • Θεωρητικό υπόβαθρο
 • Μάθηση και εκπαίδευση
 • Συνέχεια και αλληλεπίδραση της εμπειρίας (JohnDewey)
 • Εμπειρική μάθηση και εμπειρική εκπαίδευση (Carl Rogers)
 • Ο εμπειρικός μαθησιακός κύκλος (David Kolb)
 • Διαδικασία μάθησης
 • Επιστήμη της Δράσης (Chris Argyris)
 • Συμπεριφορές και αντιδράσεις
 • Η εξέλιξη της διευκόλυνσης
 • Ο διευκολυντής
 • Από τη Θεωρία στην Πράξη
 • Ειδικές ομάδες (άτομα με αναπηρία)

10. ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "Συντροφικότητα: τέχνη ή τεχνική;


Η σχέση του ζευγαριού στο φως της σύγχρονης πραγματικότητας
Η συντροφική σχέση ανεξαρτήτως του κοινωνικού, πολιτισμικού ή θρησκευτικού πλαισίου, υπήρξε πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για όλους εκείνους τους επιστήμονες, θεωρητικούς, κλινικούς ή ερευνητές που ασχολούνται με τις ανθρώπινες σχέσεις. Πέραν αυτών, η σχέση του ζευγαριού αποτελεί συχνά πεδίο διερεύνησης όταν το ζητούμενο είναι η μείωση ή/και εξάλειψη κάποιας δυσκολίας του ενός εκ των δύο συντρόφων. Στο σεμινάριο αυτό, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, Σεπτέμβριος 2012 – Ιούλιος 2013 (120 ώρες), θα παρουσιαστούν θέματα από τη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία θα δώσουν ερεθίσματα και απαντήσεις σε όλους εκείνους που είτε λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας είτε του γενικότερου ενδιαφέροντός τους ασχολούνται με τη δομή και τη λειτουργία αυτού που καλείται ‘’συντροφική σχέση’’. 
Συγκεκριμένα, μερικά από τα θέματα που θα αναλυθούν είναι:

 • Από το ‘’εγώ και το εσύ’’ στο ‘’εμείς’’: οικογενειακές μεταβάσεις.
 • Διαδικασίες επιλογής συντρόφου: ο ‘’ασυνείδητος προγραμματισμός’’.
 • Η σεξουαλικότητα στο ζευγάρι.
 • Ψυχοσεξουαλικές διαταραχές στο ζευγάρι ∙ διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
 • Το διαζύγιο και οι νέοι τύποι οικογένειας.
 • Ο ‘’συναγερμός’’ της εξωσυζυγικής σχέσης και η κρίση της συντροφικότητας.
 • Η σημασία της συγνώμης.
 • Η ζήλεια μέσα στη δυαδική σχέση του ζευγαριού: αίτια, τύποι, προσεγγίσεις.
 • Το ζευγάρι και η ‘’χρόνια ασθένεια’’.
 • Διεργασίες πένθους στο ζευγάρι.

Εκπαιδευτική διεργασία: ο βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης για θέματα σχετικά με τις ανθρώπινες σχέσεις φαίνεται να αποτελεί έναν ασφαλή δρόμο για την εμπέδωση των παρουσιαζόμενων θεωρητικών αρχών. Προσομοιώσεις, βιωματικές ασκήσεις και μικρά παιχνίδια ρόλων θα συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Εκπαιδευτές: Στο σεμινάριο διδάσκουν εκπαιδευτές με μεγάλη εμπειρία στα αναφερόμενα πιο πάνω πεδία. Παράλληλα, για την επίτευξη 1)της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης συνοχής της ομάδας και 2)των στόχων του βιωματικού χαρακτήρα του σεμιναρίου, σε κάθε πόλη υλοποίησης θα υπάρξει ένας βασικός εκπαιδευτής και δύο συμπληρωματικοί

Αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα ανά τμήμα.
Χρόνος υλοποίησης: 10 ώρες Σάββατο ή Κυριακή κάθε μήνα. 
Μηνιάιο Κόστος: 80 ευρώ
Συμμετέχοντες: Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών, καθώς επίσης και απόφοιτοι ΑΤΕΙ.
Βεβαίωση: Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης των συγκεκριμένων διδακτικών ωρών.
Δηλώσεις συμμετοχής: 2251054739 και academy@aigaion.org

11. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
«Είσαι το τόξο που θα τινάξει προς τα εμπρός τα παιδιά σου σαν βέλη! 
Κάνε τοξότη η σαΐτα που κρατάς στα χέρια σου να σημαίνει χαρά»
«Ο κήπος του προφήτη» Χαλίλ Γκιμπράν
Στη σύγχρονη πραγματικότητα που κυρίως χαρακτηρίζεται από ασάφεια, αβεβαιότητα, σύγχυση και κρίση αξιών που ίσως κάποτε θεωρούνταν δεδομένες, γονείς, δάσκαλοι και επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά, καλούνται να διατηρήσουν σταθερό και ήρεμο το πλαίσιο στο οποίο αυτά ζουν ή κινούνται. 
Δεσμοί αγάπης και ρόλοι γύρω από τα παιδιά, τα οποία αποτελούν συχνά το κέντρο της οικογένειας, οφείλουν να διατηρηθούν ανέπαφοι από τις εξωτερικές συγκυρίες ώστε να διασφαλιστεί η αίσθηση ασφάλειας και ισορροπίας που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τα παιδιά.
Πώς μπορεί να γίνει εφικτό; Ποιες οι μέθοδοι και πρακτικές της διαπαιδαγώγησης που μπορούν να φανούν χρήσιμες; Πώς η νέα γενιά θα εφοδιαστεί με εκείνες τις δεξιότητες που θα τη βοηθήσουν να υπερβεί το αδιέξοδο;

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι οι επιμορφούμενοι, με τη θεωρητική κατάρτιση, που θα ενδυναμώνεται και θα εμπλουτίζεται με πρακτική και κυρίως βιωματική μάθηση (δηλ. βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων, περιστατικά από τη σύγχρονη θεραπευτική πράξη κ.λ.π.), να κατοχυρώσουν την ήδη αποκτημένη τους γνώση, να συζητήσουν τις απόψεις τους με την ομάδα, να πάρουν απαντήσεις για φλέγοντα ζητήματα διαπαιδαγώγησης, να θεμελιώσουν νέες πρακτικές, να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν σε νέες τεχνικές. Παράλληλα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν περιστατικά από το δικό τους επαγγελματικό ή άλλο πλαίσιο και να ακούσουν ιδέες και την προσέγγιση των εκπαιδευτών. Κεντρικά θέματα του σεμιναρίου είναι:

 • Οι σχέσεις γονιών - παιδιών, σχολείου - παιδιών, γονιών – σχολείου και τα εξελικτικά τους στάδια
 • τι σημαίνει ανθρώπινη επικοινωνία : η ποιότητα της και η επιρροή της στις σχέσεις
 • παρακίνηση, δημιουργικότητα, πρωτοβουλία των παιδιών και η διαχείριση τους από τους ενηλίκους
 • αυτοπεποίθηση, ψυχική ανθεκτικότητα
 • πώς οριοθετούνται τα παιδιά, πώς θα διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα της οριοθέτησης;
 • συναισθηματική νοημοσύνη, πώς θα την αναπτύξουμε στα παιδιά , πώς ωφελεί τις σχέσεις μας
 • επίλυση συγκρούσεων - πώς οι συγκρούσεις θα φέρουν εποικοδομητικά αποτελέσματα στις σχέσεις μας
 • δυσκολίες ( μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες συμπεριφοράς, ελλειμματική προσοχή κ.λ.π.) και η διαχείριση τους από τους ενηλίκους
 • οικονομική κρίση και οικογένεια 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, δασκάλους, επαγγελματίες ψυχοκοινωνικών επαγγελμάτων, φοιτητές κοινωνικών επιστημών και γενικά κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να διαπραγματευτεί και να πειραματιστεί θεωρητικά και πρακτικά σε σύγχρονες απόψεις γύρω από θέματα διαπαιδαγώγησης.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την ακαδημαϊκή χρονιά 2012 - 2013 από Οκτώβριο έως και Ιούλιο ένα Σάββατο ή Κυριακή το μήνα από τις 10.00 π.μ.- 18.00μ.μ. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης (120 ώρες) .
Το σεμινάριο θα διεκπεραιώνεται από έναν εκπαιδευτή και δύο συμπληρωματικούς σε κάθε πόλη, έτσι ώστε να μη χάνεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα της ομάδας.
Αριθμός συμμετεχόντων : 40 άτομα ανά τμήμα
Κόστος: 80 ευρώ το μήνα
Τόπος Διεξαγωγής: Οι πόλεις που λειτουργεί η Ακαδημία των Πολιτών


Δεν υπάρχουν σχόλια: