Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΠΟΓΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICBS Business College  σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ 22510-54739 και academy@aigaion.org.  Έναρξη σεμιναρίων στα μέσα Οκτωβρίου.

Η Ακαδημία των Πολιτών (http://civilacademy.ucoz.org)  σε συνεργασία με το ICBS Business College (www.icbs.gr) διοργανώνουν πιστοποιημένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα εξαμηνιαίας διάρκειας (45 ώρες) σε θέματα Business Administration, Tourism and Hospitality Management, Marketing, Marketing Communications and Public Relations, Accounting and Finance και Business Computing.

Τα προγράμματα για πρώτη φορά προσφέρονται στους σπουδαστές της Ακαδημίας των Πολιτών στην ειδική τιμή των 150 ευρώ ανά θεματική (για ολόκληρο το εξάμηνο φοίτησης).
Τα έσοδα από τα προγράμματα αυτά αποδίδονται απευθείας στο ICBS Business College, το οποίο σε αντάλλαγμα θα προσφέρει υποτροφίες για σπουδαστές της Ακαδημίας ( ή τα παιδιά τους), οι οποίοι έχουν υψηλή βαθμολογία πτυχίου ή απολυτηρίου Λυκείου και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΘΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ICBS

Οι δύο φορείς επεκτείνουν τη συνεργασία τους  στους κάτωθι τομείς της επιχειρησιακής εκπαίδευσης:
Συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιδίως με πιστοποίηση (με πιστωτικές μονάδες) και παροχή υποτροφιών
Δημιουργία ειδικού ευνοϊκού πλαισίου για την εγγραφή και φοίτηση των αποφοίτων της Ακαδημίας στα επίσημα προγράμματα του ICBS. Δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του εξωτερικού σε στελέχη και σπουδαστές της ακαδημίας.
Διοργάνωση ειδικών κατά περίπτωση σεμιναρίων  για στελέχη εταιριών και τρίτων.
Μορφωτικές ανταλλαγές στελεχών
Συνδιοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Το ICBS θα παρέχει την απαραίτητη για την εν γένει λειτουργία των προγραμμάτων κτιριακή υποδομή, ήτοι όλους τους αναγκαίους χώρους για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων και όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υπηρεσίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ανωτέρω υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
α) αίθουσες διδασκαλίας, με τον αναγκαίο εξοπλισμό τεχνολογίας (interactive blackboards)
β) γραφεία με εξοπλισμό
γ) γραμματεία και λογιστήριο κλπ.
δ) συνεδριακοί χώροι,
ε) βιβλιοθήκη (και ηλεκτρονική)
στ) καφετέρια πλήρως εξοπλισμένη
ζ) χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας (ανοικτοί και κλειστοί)
η) χώροι στάθμευσης ιδιωτικών αυτοκινήτων

Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 η Ακαδημία των Πολιτών και το ICBS προκηρύσσουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας (45 ωρών) :

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να μεταφέρει τις βασικές έννοιες και μεθοδολογίες σχετικά με την επιχειρηματική διαχείριση και την επιτυχή λύση των προβλημάτων έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα από τη θεωρητική και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκτήσουν, η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης να αποτελεί μια εναλλακτική επιλογής καριέρας.

Ηγεσία (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη φύση, τα ποιοτικά στοιχεία και το ρόλο της ηγεσίας στις επιχειρήσεις. Να παρουσιάσει εργαλεία ανάλυσης για την ανάπτυξη ηγετικής συμπεριφορά, να βοηθήσει τους σπουδαστές να καταλάβουν πολύπλοκες καταστάσεις μάνατζμεντ και τη διαδικασία αποφάσεων και να αναπτύξει δεξιότητες ηγεσίας στους σπουδαστές.

Διοικητική Λογιστική (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές λειτουργίες της Διοικητικής Λογιστικής, στην έννοια και στις διακρίσεις του κόστους, στη σχέση ανάμεσα σε κόστος-όγκο παραγωγής-κέρδος, στην έννοια των προϋπολογισμών και του προϋπολογιστικού σχεδιασμού και να τονίσει τη σημασία της διοικητικής λογιστικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Χρηματοοικονομική Λογιστική (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές εκείνες τις βασικές οικονομικές γνώσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για την αποδοτική λειτουργία τους. Επί πλέον, το μάθημα τους παρέχει τα μέσα για τη λήψη έξυπνων οικονομικών αποφάσεων, και τη δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων.

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Σκοπός αυτού του μαθήματα είναι να αναλυθεί το θεωρητικό πλαίσιο από το οποίο θα προκύψει η κατανόηση των εννοιών και των θεωριών σχετικά με τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων και των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.

Συμπεριφορά Καταναλωτή (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει στους σπουδαστές τις θεωρητικές βάσεις της συμπεριφοράς του καταναλωτή και τις πρακτικές εφαρμογές στη στρατηγική του Μάρκετινγκ, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι με τους οποίους ο καταναλωτής λαμβάνει τις αγοραστικές του αποφάσεις προκειμένου να καλύψει πληρέστερα τις ανάγκες του.

Δημόσιες Σχέσεις & Προώθηση Πωλήσεων (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Στους σπουδαστές παρέχεται μια εισαγωγική θεωρητική προσέγγιση της έννοιας και της χρησιμότητας των Δημοσίων Σχέσεων και της Προώθησης Πωλήσεων καθώς και της διαφοροποίησής τους από άλλες λειτουργίες του οργανισμού. Σκοπός είναι επίσης η κατανόηση της χρήσης αλλά και της χρησιμότητας των δύο αυτών «εργαλείων» του μάρκετινγκ και του ρόλου τους μέσα στα πλαίσια επικοινωνιών του μάρκετινγκ και τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται τόσο στις Δημόσιες Σχέσεις όσο και στην Προώθηση Πωλήσεων.

Διαφήμιση  (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Να παρέχει στους σπουδαστές το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δημιουργείται η διαφήμιση. Με το πέρας του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να αξιολογούν διαφημιστικές καμπάνιες για την πιθανή αποτελεσματικότητα τους.

Τεχνική / Διοίκηση Πωλήσεων (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Να εισαγάγει στους σπουδαστές στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Πωλήσεων και το ρόλο τους στο σύστημα Μάρκετινγκ της εταιρείας. Να δώσει στους σπουδαστές ένα πλαίσιο οργάνωσης και προγραμματισμού των πωλήσεων που θα πρέπει να διεξάγονται σε μια εταιρεία.
Άμεσο Μάρκετινγκ (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Η παρουσίαση του άμεσου μάρκετινγκ καθώς και των σύγχρονων τεχνικών του μέσα από έναν συνδυασμό γνώσεων θεωρίας και πράξης, τόσο μέσα από τα υπάρχοντα εγχειρίδια, όσο και μέσα από την ελληνική και διεθνή αρθρογραφία.

Επικοινωνία Μάρκετινγκ & Προώθηση Πωλήσεων (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσει ο σπουδαστής τα θέματα τα σχετικά με το σχεδιασμό ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εκστρατειών σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, μέσα από τη μελέτη της θεωρίας και την πρακτική εφαρμογή. Το μάθημα εστιάζει στις δεξιότητες και γνώσεις που είναι απαραίτητες
για την ανάπτυξη αποτελεσματικών επικοινωνιακών πλάνων και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις νέες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί επί του συγκεκριμένου πεδίου. Ακόμα, να συμβάλει στην κατανόηση της φύσης και του πεδίου της προώθησης και προβολής των πωλήσεων, το ρόλο της κατανόησης αυτής στο πλαίσιο της λειτουργίας του μάρκετινγκ και τις βασικές αρχές για τη δημιουργία και λειτουργία των εκστρατειών για την προβολή και προώθηση των πωλήσεων.

Προβολή στο Διαδίκτυο (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να:
Περιγράψει την εφαρμογή τουλάχιστον 4 μορφών διαφήμισης στο Internet σε ένα συγκεκριμένο έργο, εντοπίσει πηγές / προμηθευτών, για την προβολή στο Internet μέσα ενημέρωσης, εκτιμήσει το κόστος των διαφόρων Internet μέσων επικοινωνίας αναλύσει ενδεχόμενη απόδοση και τα έσοδα που προέρχονται από διάφορες online καμπάνιες εκπονήσει σχέδιο για την εμπορία του Διαδικτύου.

Δημιουργική στη Διαφήμιση (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Ο σκοπός του μαθήματος έγκειται στο να βοηθήσει το σπουδαστή να αποκτήσει δεξιότητες και γνώσεις για το μάνατζμεντ της διαφήμισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη την εκτέλεση και την αξιολόγηση εστιάζοντας στα θεμελιώδη στοιχεία της διαφήμισης, στα οποία περιλαμβάνονται ο στρατηγικός σχεδιασμός ως προς τη μάρκα, η στόχευση, η δημιουργική σύλληψη και συγγραφή κειμένου, παραστάσεων που θα προβληθούν σε διάφορα διαφημιστικά μέσα, η έννοια των μέσων και η έρευνα .

Φορολογικό Πλαίσιο (45 ώρες-6μηνιαίο/ κόστος 150 ευρώ)
Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στο σπουδαστή βασικές έννοιες της θεωρίας και πρακτικής της Δημόσιας Οικονομικής και των Οικονομικών της Φορολογίας, καθώς και την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και τα φορολογικά κίνητρα επενδύσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: